Italija naj izplača vsa sredstva_Fondi tagliati, protesta slovena

Ministrica Ljudmila Novak je v petek 12. oktobra na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejela predsednika SSO Draga Štoko in SKGZ Rudija Pavšiča. Tema delovnega sestanka je bila problematika financiranja slovenske manjšine v Italiji.

Slovenska narodna skupnost v Italiji se tudi letos sooča s težavami pri izplačevanju finančnih sredstev s  strani Italijanske republike. Prihaja do zamud pri izplačilih ter do zmanjševanja sredstev, zaradi česar so slovenske organizacije in društva zašla v velike finančne stiske. Na današnjem sestanku je bila dana pobuda, da slovenska manjšina pri italijanski vladi zahteva izplačilo vseh sredstev.

Problematika izplačevanja finančnih sredstev slovenski manjšini v Italiji je posledica pomanjkljivosti zaščitnega zakona, ki ne predvideva sistemske rešitve financiranja, prav tako z zakonom ni zagotovljena višina sredstev. Na sestanku so tako govorili tudi o morebitnih spremembah tega zakona, v katerem bi bila določena rok izplačila in višina zneska.

Težave z izplačevanjem sredstev se pojavljajo tudi zaradi pomanjkanja dialoga med Vlado Italijanske republike in Avtonomno deželo FJK. Ministrica Ljudmila Novak je izrazila pričakovanje, da se bo dialog okrepil znotraj delovnega omizja za slovensko manjšino v Italiji, ki je bil vzpostavljeno septembra letos. Hkrati pričakuje, da se bodo v okviru delovnega omizja poskušala rešiti vsa odprta vprašanja slovenske manjšine.

O problematiki financiranja slovenske manjšine s strani italijanske države bo predvidoma govora tudi na koordinaciji ministrov Vlade Republike Slovenije in Vlade Italijanske republike prihodnji petek, 19. oktobra 2012, na Brdu pri Kranju.

La minoranza slovena in Italia vuole che le siano corrisposti tutti i fondi che le spettano per legge e non la quota drasticamente ridotta comunicata nei giorni scorsi dal Governo Monti. È quanto affermato dai presidenti delle organizzazioni di riferimento della comunità slovena in Friuli Venezia Giulia, Drago Štoka (Sso) e Rudi Pavšič (Skgz), al termine di un incontro avuto a Lubiana con il ministro per gli sloveni nel mondo, Ljudmila Novak. Questa ha fatto sapere che il Governo sloveno intende porre con forza la questione dei fondi per gli sloveni in Italia durante l’incontro intergovernativo Italia-Slovenia che si terrà a Brdo pri Kranju venerdì 19 ottobre.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp