Zagotovljen pouk slovenščine_A Tarvisio garantito lo sloveno

Po resnem tveganju prekinitve je v Kanalski dolini končno prišlo do zahtevane (a začasne) rešitve v zvezi s poučevanjem slovenščine. Tudi za to šolsko leto se bo nadaljevalo po že doseženi meri: po eni uri tedensko v vseh razredih otroških vrtcev in osnovnih šol razen v Ukvah, kjer se bodo dejavnosti odvijale po dve uri na teden.
Nekako po že ustaljeni navadi je tudi letos trbiškemu Zavodu »Ingeborg Bachmann« lahko priskočila na pomoč Gorska skupnost za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino, ki je pred kratkim s strani pristojnih deželnih uradov prejela sporočilo, da ji bodo namenili vsoto v višini 15.000 evrov iz finančnih virov za jezikovne različice slovenskega jezika. Gorska skupnost vloži vsako leto prošnjo za pridobitev tistih sredstev in z njimi bo lahko krila stroške za poučevanje na vseh zgoraj omenjenih šolskih sedežih. Kljub nekaterim oviram birokratske narave so torej sredstva za nadaljevanje poučevanja do junija že nakazana.
Konec dober, vse dobro – bi lahko rekli. Vendar je treba opozoriti na to, da (tudi letos) velja rešitev samo za tekoče šolsko leto – in da ne bi niti bilo primerno, da bi do tovrstne rešitve prišlo samo zadnjo minuto.
Kakor že zdavnaj zahtevajo razni predstavniki slovenske skupno-       sti iz Kanalske doline, bi bilo treba nameniti več pozornosti na vprašanje poučevanja furlanščine, slovenščine in nemščine. Kolikor zadeva slovenščino, bi konkretni predlog za rešitev v Kanalski dolini že imeli: do ustanovitve trijezične šole bi morali omogočiti Zavodu «Ingeborg Bachmann», da lahko na deželo vloži prošnjo za pridobitev potrebnih sredstev neposredno.

 

Anche per quest’anno è andata.
All’Istituto Omnicomprensivo «Ingeborg Bachmann» di Tarvisio/Trbiž sono in arrivo i finanziamenti necessari a garantire continuità alla presenza dello sloveno nei plessi scolastici in cui è insegnato. Coi 15.000 euro messi a disposizione dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e provenienti dalle risorse riservate alle varianti linguistiche dello sloveno, sarà possibile finanziare l’insegnamento della lingua letteraria in tutte le classi delle scuole d’infanzia e primarie dei comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio.
La notizia è sicuramente positiva, ma lascia un forte retrogusto amaro pensare al numero di porte a cui diversi membri della comunità slovena valcanalese hanno dovuto bussare, prima che venisse garantito una somma di denaro definita in diverse sedi ufficiali irrisoria.
Ad illustrare una possibile soluzione concreta per prevenire il ripetersi di situazioni del genere è Alessandro Oman (foto), ex sindaco di Malborghetto-Valbruna ed ex presidente dell’associazione slovena «Don Mario Cernet», che ripete quanto già proposto a diverse personalità della politica regionale e delle organizzazioni slovene: all’Istituto Bachmann dovrebbe essere data facoltà di ricevere per via diretta dalla Regione Fvg i finanziamenti per insegnare lo sloveno.
Dello stesso avviso è anche Anna Wedam, operatrice culturale di Ugovizza/Ukve e membro del direttivo regionale della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, che ha già fatto presente in seno alla stessa Sso come la soluzione migliore sia permettere all’Istituto Bachmann di fare ogni anno alla Regione domanda di contributo per l’insegnamento dello sloveno autonomamente.
Wedam ha, in ogni caso, richiesto anche un incremento generale dei fondi riservati all’insegnamento dello sloveno in Valcanale, affinché si possa giungere ad una sua presenza per due ore a settimana in tutte le classi (e non solo in quelle del plesso di Ugovizza) e affinché venga impartito anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp