Za skupni razvoj ob Kaninu_Insieme per lo sviluppo del Canin

10Chinese Fuccaro MlekuzV sredo, 21. marca, so v sejni dvorani Občine Kluže (Chiusaforte) župani Občin Bovec, Kluže in Rezija, Valter Mlekuž, Fabrizio Fuccaro in Sergio Chinese podpisali Pismo o nameri, z namenom spodbuditve sistematičnega razvoja celotnega območja kaninskega pogorja.

Kot je zapisano tudi v uvodnih besedah Pisma o nameri, je kaninsko pogorje izjemnega okoljskega, kulturno- zgodovinskega in športno rekreativnega pomena. Za Bovec in celotno Zgornje Posočje na slovenski, za Nevejo, planino Montaž, Reklansko dolino in Rezijo pa na italijanski strani. Posebnosti obravnavanega območja so vključene v čezmejni Ekoregiji Julijskih Alp, ki jo sestavljajo Naravni park Julijske Predalpe, Triglavski narodni park in Biosferni rezervat Julijske Alpe MAB Unesco, ki ga je Europark potrdil z Evropsko listino za trajnostni razvoj turizma. Zagotovo pa v čezmejnem prostoru ponuja izjemne možnosti celostnega trajnostnega razvoja sicer trenutno demografsko ogroženega območja, kamor sodijo Občine Bovec, Kluže in Rezija.

S podpisom predmetnega Pisma o nameri, podpisniki pisma izražajo svoj interes, odločenost in pripravljenost za sodelovanje in spodbujanje sistematičnega razvoja celotnega območja kaninskega pogorja na obeh straneh meje oziroma v Občinah Bovec, Kluže in Rezija.

Dogodek so zabeležili tudi nekateri slovenski mediji, v izjavah pa so vsi trije župani povedali, da je to res prvi, vendar izjemno pomemben korak k nadaljnjim aktivnostim, zapisanim v Pismu o nameri.

»Izjemnega pomena je, da smo se trije župani poenotili in našli skupni jezik za načrtovanje razvoja območja na obeh straneh kaninskega pogorja v naslednjih letih. Samo skupaj bomo močnejši in samo skupni razvoj pomeni tudi uspešno čezmejno povezano smučišče Kanin-Sella Nevea. Te naše želje bodo morale upoštevati tudi naslednje lokalne oblasti, čeprav bi se vodstvo zamenjalo. Sicer pa ocenjujem, da mora priti do konkretnih in bistvenih premikov v naslednjih petih letih,« je po podpisu povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Zagotovo pa je čas za podpis tega dokumenta pravšnji, saj je luč sveta ugledal tik pred deželnimi volitvami v Italiji in nacionalnimi volitvami v Sloveniji. (Milan Štulc)

Mercoledì, 21 marzo, nella sala consiliare del Comune di Chiusaforte, i sindaci dei comuni di Bovec, Chiusaforte e Resia/Rezija, Valter Mlekuž, Fabrizio Fuccaro e Sergio Chinese, hanno sottoscritto una Lettera d’intenti, per promuovere lo sviluppo sistematico di tutta la zona montana del Canin. Come riportato nella stessa introduzione della Lettera d’intenti, la zona montana del Canin è di estrema importanza ambientale, storico-culturale e sportivo-ricreativa, sia per Bovec e tutta l’alta Valle dell’Isonzo sul versante sloveno, sia per Sella Nevea, la malga Montasio, la Val Raccolana e Resia sul versante italiano. Con la firma della Lettera d’intenti, i sottoscrittori esprimono il proprio interesse, la risoluzione e la predisposizione a collaborare e a promuovere uno sviluppo sistematico di tutta l’area montana del Canin da entrambe le parti del confine, ossia nei comuni di Bovec, Chiusaforte e Resia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp