Za Pust Benečija an Rezija norejeta

 
 
Lietos je pustni cajt dug. Debelinca bo u nediejo 6. marča, Mali pust u pandiejak 7. marča, Veliki pust 8. marča an Pepeunica 9. marča. Vseglih u Benečiji že use noreje. U Nediških dolinah se je Pust odparu z laboratoriji, ki jih je društvo Srebrna kaplja parpravlo u Podbuniescu an u Marsinu. Teli laboratorji, ki so liepa parložnost, de bi skuoze bogatijo pameti narbuj parlietnih ljudì spoznali, kuo so bli obliečeni pustuovi ankrat an katere so ble stare navade, bojo še u Prosnidu, u Mažeruolah an u Karnahti.
Ruončanji z anjulcam, zluodjan an pustmi so začeli pustinat že 19. febrarja po vaseh. U saboto 26. februarja bo domača skupina u kraju Lahove, u saboto 5. marča se bo ob 8. 30 zjutra iz kraja Opalta odpravila pruot Ruoncu, u nediejo 6. marča bo pa bandrala po vaseh podbunieškega an špietarskega kamuna. Zakjučil' bojo pustinanje s pašto u ruonškin faruže u sriedo 9. marča ob 20. an z vičerjo u gostilni Al Trivio (za prenotat je trieba poklicati Moza na številko 339/1741488).
U saboto 5. marča ob 10. uri bo u Marsinu domači Pust s tradicionalnin petelinan an kakuošo. U nediejo 6. marča bvojo ob 14. uri u Čarnem varhu okuole vasi letal' Blumarji.
Srienjski pustuovi bojo še naprì hodil' od vasi do vasi: u saboto 26. febrarja bojo u Dreki, u nediejo 27. febrarja po Idarski dolini, u četartak 3. marča u Škrutovem, u Kosci an u Seucah, u petak 4. marča u Podguori, u Jesičju an u Kravarju, u saboto 5. marča u Gniduci, u Polici, u Gorenjin Tarbju, u nediejo 6. marča u Posriednjem, u Sriednjem an par Černetičah, u pandiejak 7. marča u Dolenjin Tarbju, Varhu, Preserjem an Klinacu, u torak 8. marča bojo pustinal' u Raunah, Oblici, Duge.
Matajurski Pustiči bojo dieli na glavo suoje klabuke z rožami an obliekli rožaste bluze an bargeške u saboto 5. an nediejo 6. marča. Te liepi an te gardi bojo arzveselili domačo vas an te bližnje kraje.
U Terskih dolinah bojo u saboto 5. marča ob 14.00 na placu u Sedliščah praznoval' Veliki pust an igral' komične skeče u domačin slovienskin iziku, po furlansko an po italijansko.
U saboto 5. marča bo ob 13.30, sprehod pustuovu u Prosnidu, po bližnjih vaseh an u Breginskin kotu. Pustinal' bojo do pete, šeste ure zvičer, nakar bojo u baru u Prosnidu zakjučil' z muziko an pokazal' fotografije o pustuovih obliečenih po starin.
U nediejo 6. marča bo ob 14. u kraju Neme pustni sprevod, katerega se bo udeležlo vič uozu an skupin. Med njimi bo tista iz slovenske vasi Čarneja. A bojo skupine iz ciele dežele, pa tudi iz Slovenije, Harvaške an iz Bosne.
Rezijanski pustuovi s suojmi rožnatimi klabuki bojo od 5. do 8. marča u Bili. Le tan bo 9. marča precesija an bojo zažgal' Babaca.
Inštitut za sloviensko kulturo organizava u slovienskin kulturnin centru u Špietru posebne vičere go mez pust: u torak 1. an 22. marča bojo pokazal' video-dokumentar o pustuovih iz Nediških dolin, iz Čente, Rezije an Saurisa, ki ga je za etnografski muzej v Uidnu napravu Študijski center Nediža; u torak 15. marča bojo pokazal' maškere, ki jih imajo u Ligu, u Sloveniji, an ki jih Branko Žnidarčič diela uon iz bakra an aluminija. Le 15. marča bo u slovienskin kulturnin centru Glasbena matica iz Špietra predstavla nove bukva «Rimonika. 21 skladb za diatonično harmoniko», ki jih je urediu Davide Clodig an so jih napravli s kontributan gorske skupnosto Ter-Nediža-Barda.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp