Za »Melodije na vasi« celo iz Argentine_Dall’Argentina a «Melodie in paese»

Kvintet Smrtnik v cerkvi v Ovčji vasi/Il quintetto Smrtnik nella chiesa di Valbruna

Revija Melodije na vasi je letos spet privabila veliko število ljudi. Tako je bilo že na prvem koncertu, ki se je 5. avgusta odvijal v cerkvi Sv. Trojice v Ovčji vasi na začetku vaških praznovanj.

Pevci zbora Mirko Filej iz Gorice in nadarjeni ukovški pianist Matteo Schönberg so navdušili prisotne, med katerimi je bil tudi župnik Alan Iacoponi. Ob tej priliki so jih opozorili na stara lesena oltarja, ki spet krasita cerkev in na željo, da bi se stari slovenski križev pot, za katerega so tudi Ovčani prispevali po prvi svetovni vojni, vrnil v cerkev.

V sodelovanju z Združenjem Cernet in društvom Kanaltaler Kulturverein je pri Maši, ki jo je v nedeljo, 7. avgusta, v vaški cerkvi daroval g. Iacoponi, zbor Kärntner Cinquett za vernike pel nemške in slovenske pesmi.

Res velik je bil odziv na koncert priljubljenega Kvinteta Smrtnik, ki se je spet v okviru revije Melodije na vasi v isti cerkvi odvijal popoldne. Zahvala gre Krščanski kulturni zvezi iz Celovca s tajnico Zalko Kelih na čelu, ki je sodelovala pri organiziranju. Cerkev je bila polna do zadnjega kotička; razni so ubranemu petju prisluhnili celo s ploščadi pred cerkvijo. Prvi nastop kvinteta v vasi je zapečatilo dejstvo, da so med občinstvom poleg turistov in domačinov bili prijatelji z Zilje, avstrijske Koroške, Goriške, Tržaške in iz Argentine. Ob tej priliki so obudili spomin na čas, ko so tudi oški naborniki pod lipo peli na vaškem žegnu, kot še v Ukvah in Žabnicah. Avgusta lani je župnik Iacoponi sprejel predlog Učanke Giulije Kandutsch in dal posaditi novo lipo, spet blizu cerkve. Prva dva koncerta v okviru revije Melodije na vasi je Združenje Cernet organiziralo v sodelovanju s podružnično skupnostjo Ovčja vas. V dveh jezikih sta napovedovali Učanki Elisa in Giulia. Po dveh nastopih v Ovčji vasi se je za zadnji koncert revija preselila v Ukve, kjer je v soboto, 20. avgusta, zvečer v cerkvi Sv. Filipa in Jakoba nastopil Mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice. Naslednji dan je v cerkvi zbor tudi pel pri nedeljski Maši. V Ukvah je Združenje Cernet nastope organiziralo v sodelovanju z Župnijo Ukve. Letošnja izvedba revije Melodije na vasi se je odvijala s finančno podporo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. (Luciano Lister)

Mladinski zbor Emil Komel v cerkvi v Ukvah/Il coro Emil Komel nella chiesa di Ugovizza

Di nuovo tanti ascoltatori ai concerti della rassegna musicale «Melodije na vasi/Melodie in paese». Già venerdì, 5 agosto, in molti si sono recati al concerto che si è svolto a Valbruna/Ovčja vas nell’ambito di «Festa a Valbruna». Nella chiesa della Ss. Trinità di si sono esibiti il coro »Mirko Filej« e il virtuoso pianista Matteo Schönberg. Durante la serata, a cui ha presenziato anche il parroco, don Alan Iacoponi, non è mancata l’occasione di richiamare l’attenzione del pubblico sui due antichi altari lignei da poco restaurati, che sono tornati alla comunità. È stato espresso l’auspicio che anche la via crucis della tradizione valbrunese, con le iscrizioni in sloveno, torni al suo post in chiesa. Anche gli antenati dei valbrunesi, infatti, avevano dato un loro contribuito nei difficili anni successivi alla prima guerra mondiale.

In collaborazione tra l’Associazione/Združenje don Mario Cernet e il circolo Kanaltaler Kulturverein, durante la Messa officiata nella chiesa domenica, 7 agosto, da don Iacoponi, il coro Kärntner Cinquett ha intonato canti liturgici in tedesco e sloveno.

Davvero forte l’entusiasmo è stato al concerto dell’amato quintetto sloveno carinziano dei fratelli Smrtnik, che si è svolto ancora nella chiesa della Ss. Trinità nel pomeriggio di domenica, 7 agosto. La partecipazione è stata davvero grande, così tanta in molti hanno ascoltato le belle melodie anche dal selciato davanti la chiesa. Alla prima esibizione del quintetto in paese sono giunti, oltre ai valbrunesi e altri valcanalesi dai paesi vicini, molti turisti, amici dal Gailtal/Ziljska dolina, dalla Carinzia, dalle zone di Gorizia/Gorica e Trieste/Trst e addirittura dall’Argentina.

Un plauso va alla Krščanska kulturna zveza di Klagenfurt/Celovec con la segretaria Zalka Kelih, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento. In quest’occasione il pensiero è andato i tempi in cui anche a Valbruna, nella festa patronale, i coscritti cantavano sotto al tiglio del paese, come ancora a Ugovizza/Ukve e Camporosso/Žabnice. Ad agosto dell’anno scorso il parroco, don Alan Iacoponi, ha accolto la richiesta della valbrunese Giulia Kandutsch, facendo ripiantare un nuovo tiglio nei pressi della chiesa.

I primi due concerti si sono svolti in collaborazione con la comunità dei fedeli di Valbruna e con la moderazione in più lingue delle giovani Giulia ed Elisa, entrambe di Valbruna.

L’ultimo concerto della rassegna «Melodije na vasi/Melodie in paese» si è svolto a Ugovizza/Ukve. Sabato, 20 agosto, nella chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo si è esibito il Coro giovanile Emil Komel di Gorizia/Gorica, che il giorno seguente ha cantato anche alla Messa della domenica.

A Ugovizza/Ukve l’Associazione Cernet ha organizzato i momenti musicali in collaborazione con la parrocchia del paese. L’edizione di quest’anno della rassegna musicale «Melodije na vasi/Melodie in paese» si è svolta col sostegno dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp