Za dvojezično šuolo dobit hitro in parmierno rešitev

 
 
Odkar je bla dvojezična šuola v Špietru parsiljena zapustit prestore na Ažlijski ciesti, so se daržali številni sestanki, srečanja, pogovori med starši šuolarju, prestavniki šuole, špietarskega kamuna, dežele in videnske province. Vsi so prepričani, de je problem riesan in de je potriebno ga rešit pred koncam šuolskega lieta, se prave priet ku emergenca postane kronična in de se na račun šuole šiere nieka nezaupnost. Kar bi predstavilo veliko nevarnost za usodo tele dragocene inštitucije, ki predstavlja bodočnost slovenske skupnosti v Benečiji.
De špietarska dvojezična šuola stoji par sarcu še posebe staršam otruok, je bluo dokazano na srečanju, ki je bluo 25. marča v veliki vičnamienski dvorani v Špietru, ki so se ga udeležili številni starši in na katerem je bluo govora o možnih rešitvah iz nepričakovanega stanja, v katerem se je šuola iz dneva v dan znajdla. Na srečanju, ki so se ga udeležili direktorica dvojezične šuole Živa Gruden, špietarski šindik Tiziano Manzini, predsednik sveta dvojezičnega inštituta Miha Coren in predsednik zavoda za slovensko izobraževanje Giorgio Banchig, so starši vzeli v pretres možne rešitve, ki bi šuoli zagotovile redno delovanje že od začetka prihodnjega šuolskega lieta. Prestrojit star sedež? Nastavit prefabrikat? Preuredit amerikanski college? Čakat na nov šuolski hram, ki ga špietarski kamun namerava zazidat in namenit elementarni italijanski in dvojezični šuoli? Vsi teli predlogi potrebujejo dolg cajt in ne predstavljajo urgentne rešitve. Potriebno bo ušafat druge poti. Zatuo so starši ustanovil’ odbor, ki bo slediu zadievi in nudu ideje, predloge in kritike.
V četartak 1. obrila so se predstavniki Skgz in Sso videnske province, Luigia Negro in Iole Namor, Giorgio Banchig in Riccardo Ruttar, srečali z videnskim prefektam Ivam Salemme in mu med drugim predstavili tudi stanje dvojezične šuole. V promemoria, ki so mu ga izročili, so predlagali, naj prefekt skliče omizje predstavniku inštitucij (dežela, provinca, špietarski kamun, dvojezična šuola, deželna šuolska direkcija…), ki naj bi zagotovili 220 učencam redni začetak prihodnjega šuolskega lieta. Le tisti dan je prefekt sparjeu tud delegacijo dvojezičnega inštituta, v kateri so bli direktorica Živa Gruden, predsednik sveta inštituta Miha Coren ter predstavniki odbora staršu Elena Domenis, Federica Manzini in Claudia Salamant, ki so prefektu predstavili potriebo po hitri rešitvi problema dvojezične šuole in mu predlagali, naj o zadievi zainteresira vse odgovorne inštitucije in tud civilno zaščito.
V sriedo 7. obrila je sledilo srečanje na špietarskem kamunu, ki so se ga udeležil’ šindik Tiziano Manzini, deželni in provincialni odbornik za šuolstvo Roberto Molinaro in Elena Lizzi, deželna svetnika Roberto Novelli in Stefano Pustetto, direktorica šuole Živa Gruden, Michela Domenis v imenu sveta inštituta ter špietarska kamunska svetnika Simone Bordon in Firmino Marinig. Deželni odbornik Molinaro je biu popunama za tuo, de se v kratkem cajtu ušafa parmierno rešitev za daržat kupe šuolo in tuo v Špietru.
V petak 9. obrila je bluo še srečanje, ki ga je v prestorih slovenskega centra v Špietru organizala Demokratska stranka — Pd Nediških dolin in ga je koordiniru Simone Bordon. Srečanja se je udeležila slovenska senatorka Tamara Blažina, senator Carlo Pegorer, deputat Ivano Strizzolo, deželna svetnika Giorgio Baiutti in Franco Iacop ter provincialni sekretar Ds – Pd Cristiano Shaurli. Govorniki so zagotovili vso podpuoro šuoli in staršam, ki se trudé, de bi ušafali parmierne in trajne rešitve iz ne prijetnega stanja, v katerem se šuola znaša. Ugotovili so, de po adnim miescu, odkar se je šuola preselila, nie še vidit konkretnih perspektiv, zatuo so obljubili, de se bo vsak v svoji odgovornosti skušu podpriet predlog staršu, de bi šuola dobila svoj sedež v Špietru.
Oglasiu se je tud deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je predlagu, naj se šesta komisija deželnega sveta, ki skarbi tud za šuolstvo in jezikovne skupnosti, v kratkem v Špietru sreča s kamunsko upravo, direkcijo šuole in predstavniki staršu in takuo pozna pričakovanja in predloge, de bi šuoli v kratkem cajtu zagotovil’ parmierne prestore.
Vprašanje dvojezične šuole je vzeu v pretres tud paritetni odbor, ki se je sestau 13. obrila v Tarstu. Predsednik Bojan Brezigar je sporočiu, de o problemu je biu seznanjen Svet Evrope.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp