Za dvojezično je predlog staršu narbuj parmieran

 
 
Predsednik slovenske vlade Borut Pahor je v petak 23. obrila, v Ljubljani, sreču delegacijo Slovencu videnske province, ki so mu predstavili problematiko, ki je nastala, potlè ki so bli učenci špietarske dvojezične šuole parsiljeni zapustit statično nevarni sedež in se preselit v kar tri strukture, kar predstavlja dodane težave in probleme na didaktični in organizacijski ravni.
V delegaciji so bli predstavnik staršu in predsednik sveta inštituta Miha Coren, predstavnica učitelju Donatella Ruttar, ter Luigia Negro in Riccardo Ruttar v imenu slovenskih organizacij Skgz in Sso videnske province. Srečanja sta se udeležila tud minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš in daržavni sekretar Jožef Školč. Premier Pahor in minister Žekš sta se strinjala, de je trieba v kratkem cajtu najti primernega sogovornika na italijanski strani in kupe priti do pametne rešitve, ki bo sprejemljiva za obadvie strani.
Predsednik sveta dvojezične šuole Miha Coren je poudaru, de dvojezična šuola muora ostati v Špietru, ter da mora le ta vključevat vartac, elementarno in sriednjo šuolo in tuo zauoj organizacijskih in didaktičnih motivacij. Minister Žekš pa je še dodau, de je dobro, de dvojezična šuola ostane v bližini italijanske šuole, sa’ se le tako lahko otroci počutijo kot del celote prestora, v katerem živijo, in ne izolirani od ostalih otruok. Predsednik vlade Pahor je s svoje strani obljubu, da bo kupe z ministram Žekšam poskušu pomagati par iskanju parmierne rešitve.
O problemu dvojezične šuole bo govor na dvieh srečanjih, ki sta glavnega pomiena. Parvo bo 10. maja, kàr v Špietar na iniciativo deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca pride 6. komisija deželnega sveta, ki je pristojna tud za šuolstvo, in se bo srečala s predtavniki špietarskega kamuna, šuole in star- šu. Drugo srečanje bo v četartak 13. maja v Vidnu, kam je videnski prefekt Ivo Salemme povabu predstavnike špietarskega kamuna, videnske province in dežele, direktorico deželnega šuolskega urada ter dirigente treh interesanih šuolskih inštitutu.
Upati je, de iz vsega tega velieze kaka dobra ideja in konkretni predlog.
Tud kronaka zadnjih dvieh tiednu je bogata sestanku o problemu dvojezične šuole. V petak 16. obrila se je v Špietru zbralo skupno slovensko predstavništvo, ki odločno podpiera starše in direkcije, ki predlagajo, naj se prestroje špietarski študenstki duom in se ga nameni dvojezični šuoli. Kar predstavlja narbuj parmierno in hitro rešitev. Sestanka so se udeležil’ senatorka Tamara Blažina, deželna predsednika Skgz in Sso Rudi Pavšič in Drago Štoka ter provincialna Luigia Negro in Giorgio Banchig, predstavniki strank Ssk Damijan Terpin, Ds — Pd Andrej Gregolet in Sik Stojan Spetič, ki kot sogovornika so imieli direktorico šuole Živo Gruden in predsednika sveta inštituta Miho Coren.
V pandiejak 19. obrila so se z videnskim prefektam srečal’ parlamentarci Demokratske stranke — Pd Tamara Blažina, Carlo Pegorer, Flavio Pertoldi in Ivano Strizzolo, ki so seznanili predstavnika italijanske vlade o pričakovanjih dvojezične šuole in staršu otruok.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp