Za buj močnuo sodelovanje kamunu ob bivšim konfinu potriebno ustanoviti povezavo Ezts/Gect

 
 
V sriedo 21. luja so se na pobudo dreškega kamuna na Solarjah srečali šindaki iz Čedada Stefano Balloch, iz Tolmina Uroš Brežan in iz Kobarida Robert Kavčič, ter načelnik upravne enote Tolmin, Zdravko Likar. Želieli so se med sabo spoznati in pregledati, katere so možnosti za sodelovanje med kamuni na slovenski in italijanski strani. Vsi so poviedali, de je potriebno se buj močnuo med sabo povezati, de bi dielali kupe za razvoj, za žvilup telih kraju in dobro judi v Benečiji, na Čedajskim in v Posočju. Na dan so paršli nekateri projekti, kakor proga za tekaško smučanje/pišta za fondo na Kolovratu, kolesarska staza/pot za bičiklete skuoze Soško dolino, nediško dolino, Čedajske in Barda, oživitev v turistične namiene stare železnice/ferovije od Čedada do Kobarida. Puno so guorili kako priti do evropskih financiamentu. Narbuojša rešitev bi bla ustanoviti povezavo, ki ji po slovensko pravijo »Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje« (Ezts), po italijansko pa »Gruppo europeo di collaborazione territoriale« (Gect).
Posoški župani, so povabili v povezavo kamune iz italijanske strani. Na Solarjah je tolminski prefekt Zdravko Likar poviedu, de so že pokazali veliko zanimamje, velik interš kamuni Tarbiž, Čenta, Bardo, Tipana in Špietar. Čedad še razmišlja. »Poglobili bomo tele projekt takuo, de bomo buojš spoznali, katere možnosti nam nudi«, je jau novi šindak Stefano Balloch.
Dreka je narmanjši kamun, a želi vlieči te druge. Kakor je na Solarjeh poviedu dreški kamunski mož Michele Coren.

Michele Coren
»Tolmin in Čedad imata kupe skor 25 tavžint prebivaucu, Dreka le 150. Vsekakor smo pomembna občina, kier smo na bivškim konfinu. Že miesca obrila smo odobrili dokument, ki potiska, de bi ustanovili Ezts/Gect. Trieba je, de se majhane in velike občine denejo kupe, de se dobro organizirajo. De bi ušafali evropske financiamente, je potriebno se obraniti direktno na Bruxelles. Le če si močan si lahko uspešen. Ezts/Gect je liepa parložnost za naše kraje. Nečemo se podati. Troštamo se še naprej, de naše vasi oživejejo«.

Robert Kavčič
»Polno dobrih idej smo dali na mizo in dobra volja je na vseh straneh. Načelno sem za ustanovitev Ezts-ja. Več imamo združenj, več imamo sodelovanja, več je tudi upanja, da se bo kakšna stvar premaknila naprej. Moja velika želja je, da se obnovi nekdanja železniška proga med Čedadom in Kobaridom. Obe sta dve zelo turistični mesti. Imamo dosti gostov, ki bi jih lahko izmenjavali in tako bi mogoče kajkšen dan več ostali na naših področjih«.

Uroš Brežan
»Srečanje na Solarjeh je šele začetek dobrega sodelovanja, ki se bo nadaljevalo. V Posočju smo dali pobudo občinam na italijanski strani, naj razmislijo o Ezts-u. Za enkrat imamo nekaj pozitivnih odzivov. Čakamo še na odločitev Čedada. Naslednji korak je to, da se za skupno mizo vsedemo vsi, ki mislimo, da bi ta teritorij moral bolje in tesneje sodelovati, predvsem pri pridobivanju evropskih sredstev. Ustanovitev Ezts-a bi pomenila dokončno premostitev meje. S tem združenjem bi ljudje, ki jih je nekoč delila meja, z roko v roki sodelovali, kot eden. Zato, da bi ta teritorij zopet povezali, da bi zopet postal eden, čeprav različen, v evropski skupnosti. Tudi tukaj, na slovensko-italijanski meji se je potrebno zavedati, da samo skupaj, s skupnimi idejami, s tem, da se bomo znali pogovarjati in iskati skupne interese, lahko omogočamo našim krajam lepšo prihodnost«.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp