Za bivše župnišče Žabnice ima načrte_Per la ex canonica Camporosso ha idee

11Predlog za zabnisko zupnisceŽabniška skupnost je zelo navezana na bivše vaško župnišče, zato predlaga, da bi tam nastalo večnamensko oziroma kulturno središče, ki bi ga radi poimenovali po pokojnem vaškem župniku in rektorju svetišča na Svetih Višarjah msgr. Dionisiju Mateucigu, ki je umrl leta 2016.

Že zdavnaj se v Žabnicah govori o tem, da je bivše župnišče z bližnjo stavbo naprodaj. Obe poslopji sta vsekakor v preteklosti igrali pomembno vlogo v okviru vaškega življenja, saj se je tam odvijalo ogromno dejavnosti, od glasbenih tečajev do veronauka, gledaliških delavnic itn. V Žabnicah so tako s podporo Žabniške soseske pomislili na študijo izvedljivosti za novo večnamensko središče, ki bi lahko tam nastalo. Že obstoječi poslopji naj bi porušili in na novo zgradili, sicer brez večjih sprememb in ob upoštevanju domačega arhitektskega sloga. Prostore naj bi razširili za 100 kubičnih metrov. V eni izmed stavb naj bi nastali parkirišče, dvorana z devetdesetimi sedeži in sobe za domača društva. Tam naj bi po študiji lahko nastala referenčna točka za kulturne, glasbene in jezikovne dejavnosti. V drugi stavbi pa bi nastal dom z 28 posteljami, ki naj bi se nahajal v neposredni bližini kolesarske poti Alpe Jadran, žičnice do Sv. Višarij, stare romarske poti in žabniških smučišč. Celotni stroški za izvajanje zahtevnega projekta naj bi bili v višini 2.100.000 evrov. V projekt naj bi vključili tudi avstrijske in slovenske partnerje.

Gabriele Moschitz, ki že nekaj let sledi dogajanju ob bivšem župnišču, nam je povedal, da se bodo pobudniki čez nekaj časa mudili na Deželi, da bi se o tem vprašanju pogovorili z novo desno sredinsko deželno upravo. Potem bi pa se odvijali pogovori z Župnijo Žabnice, ki je sicer lastnica celotnega območja, kjer se dve poslopji nahajata. (Luciano Lister)

La comunità di Camporosso/Žabnice è molto legata all’ex canonica e propone, quindi, che sull’area sorga un centro polifunzionale o culturale. Le piacerebbe intitolarlo a mons. Dionisio Mateucig, parroco del paese e rettore del santuario del Monte Santo di Lussari/Svete Višarje venuto a mancare nel 2016.

Da tempo a Camporosso si parla del fatto che l’ex canonica e il vicino edificio sono in vendita. Entrambi le strutture, in passato, hanno giocato un ruolo importante nell’ambito della vita del paese, visto che lì si sono svolte svariate attività, dai corsi di musica al catechismo, ai laboratori teatrali ecc. A Camporosso, quindi, col sostegno della Vicinia del paese, si è pensato a uno studio di fattibilità relativo a un nuovo centro polifunzionale, che proprio lì potrebbe sorgere. Gli edifici esistenti sarebbero demoliti e ricostruiti del tutto, senza grosse modifiche e tenendo conto dello stile architettonico locale. Gli spazi sarebbero ampliati di 100 metri cubi. In uno dei due edifici troverebbero posto un parcheggio, una sala da 90 posti e stanze per le associazioni locali. In questo modo, secondo lo studio, lì potrebbe sorgere un punto di riferimento per attività culturali, musicali e linguistiche. Nell’altro edificio sorgerebbe un ostello con 28 posti letto, che verrebbe a trovarsi nelle immediate vicinanze della ciclovia Alpe Adria, della cabinovia del Monte Santo di Lussari, del vecchio Sentiero del Pellegrino e delle piste da sci di Camporosso. Le spese complessive di realizzazione di questo impegnativo progetto ammonterebbero a 2.100.000 euro. In esso sarebbero coinvolti anche partner austriaci e sloveni.

Gabriele Moschitz, che già da qualche anno segue gli avvenimenti che interessano l’ex canonica, ha spiegato come i promotori intendano recarsi, tra qualche tempo, in Regione, al fine di parlare della proposta con la nuova amministrazione regionale di centrodestra. Quindi si svolgerebbero i colloqui con la Parrocchia di Camporosso, che è proprietaria di tutta l’area in cui sorgono i due edifici.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp