Wedamova za krmilom Cerneta_Anna Wedam al vertice del Cernet

Anna Wedam webNa sedežu v Ovčji vasi se je odvijal izredni občni zbor Združenja Don Mario Cernet. Potem, ko je predsednik Antonio Sivec odstopil iz delovnih razlogov, je namreč bila nujna izvolitev novega predsednika. Z enim samim vzdržanim glasom (same nove predsednice) in z vsemi ostalimi oddanimi glasovi za, je tako na izrednem občnem zboru krmilo Cerneta prevzela Anna Wedam. Predsednica Anna Wedam, ki je sicer kulturna delavka iz Ukev, je z zadovoljstvom in veseljem ugotovila dejstvo, da so jo prisotni člani sogla- sno izvolili in se zaveda odgovornosti, ki jo ima kot predsednica slovenskega društva v Kanalski dolini z dobrim številom včlanjenih. Združenje Cernet je svoje delovanje obudilo pred par leti, ampak je v relativno malem času že izvršilo precej dejavnosti. Do zdaj je bila prva skrb Združenja se približati še posebej Slovencem v Kanalski dolini – in na Združenju se zato veselijo, da so navezali plodne stike s Cerkvenim pevskim zborom iz Ukev in z domačo mladino. Na Združenju so že izvršili tudi nekatere uspešne pobude. Med v Kanalski dolini najbolj priljubljenimi je letna objava stenskega koledarja, ki ga pripravlja s pomočjo Združenja Blankin. Člani Združenja koledar razdelijo osebno vsem Slovencem v Kanalski dolini, tudi v cerkvi in po javnih lokalih. Zanj je vsako leto značilna druga tema in prav v teh dneh bo šla v tisk nova izdaja. S strani Slovencev v Kanalski dolini zelo priljubljena točka je tudi Božični koncert v ukovški farni cerkvi, ki se bo letos odvijal 27. decembra. V zadnjem letu pa je bila zelo pomembna pridobitev za Združenje sicer otvoritev novega sedeža v bivšem farovžu v Ovčji vasi, s katerim člani razpolagajo s skupno referenčno točko. Pred kratkim pa je Združenje začel biti prisoten tudi na spletu – saj že od nekdaj razpolaga s stranjo Facebook; vodstvo Združenja se med drugim trenutno zanima, da bi uredilo novo spletno stran. Nova predsednica Anna Wedam pa opozarja na stalno težavo za Slovence v Kanalski dolini, ki je sicer še vedno pomanjkanje sistemske rešitve za poučevanje slovenščine v šolah Kanalske doline. V zvezi s to zahtevo je svojčas Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu obljubil finančno in politično podporo; osrednja zahteva Združenja, drugih slovenskih ustanov v Kanalski dolini in Kanalčanov nasploh pa ostaja še vedno ustanovitev trijezične šole.

Anna Wedam è stata eletta alla presidenza della principale associazione degli sloveni della Valcanale, la «don Mario Cernet» con sede a Valbruna. Quale impegno principale, oltre la prosecuzione dell’attività culturale, la nuova presidente ha indicato l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole, fermo restando il traguardo dell’istituzione di una scuola con insegnamento trilingue italiano-sloveno-tedesco.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp