Vsako saboto maša po slovensko v Špietru_Ogni sabato messa in sloveno a San Pietro

Tudi v novim lietu 2014 bo vsako saboto ob 19. v farni cierkvi v Špietru sveta maša po slovensko. Mašo moli g. Lovro Petricig. Na razpolago vierniku berila, ki jih vsak tiedan parpravja zadruga Blankin. V Nediških dolinah so spet začeli moliti mašo po slovensko 4. maja letos. Tela je bla pobuda planincu, se pravi članu Planinske družine Benečije in Cai Nediških dolin, saj pogostuo imajo pohode pru ob nediejah in ne morejo v cierku. Organizarorji nam pravejo, de k maši, ki vaja za nediejsko, pride nimar vič ljudi, kar pomeni, de so ljudje v Nediških dolinah čuli potriebo, de bi molili v domačim slovenskim jeziku. Pomembno je za Benečijo imieti mašo po slovensko. Tuole je lepuo tudi za učence dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlè v ciekvi čujejo le italijansko besiedo. A slovensko mašo se želi puno vierniku iz Nediških dolin in domačih ljudi, ki so se preslili v bližnje furlanske vasi. Na smemo pozabit, de se je maša po slovensko varnila v cierku Nediških dolin pru 80 liet po prepuovedi slovenskega jezika v cierkvah videnske nadškofije. Lieta 1933 je fasištični režim celuo prepoviedu moliti, pieti, pridgati in učiti katekizem po slovensko. Nekateri domači duhovniki so pa vseglih šli naprej molit po slovensko, zak so bli nimar prepričani, de ima kristjanska viera korenine v slovenski kulturi in adna rieč na more preživieti brez te druge. Prù zaradi tuolega so bli preganjani.

Anche nel 2014 ogni sabato alle 19 nella chiesa di San Pietro al Natisone ci sarà la santa messa in lingua slovena. A disposizione dei fedeli ogni settimana, anche le letture, curate dall’associazione Blanchini di Cividale. La messa in lingua slovena è stata chiesta dai membri della Planinska družina e del Cai Valli del Natisone.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp