Vpis v šolsko leto 2017-2018_Iscrizioni al nuovo anno scolastico

Vpis v šoloOd 16. ženarja do 6. febrarja so odparta vpisovanja na šuolsko lieto 2017-2018. Tudi na dvojezični daržavni vičstopinski šuoli v Špietru je vpis na primarno in nižjo srednjo šuolo po internetu. Za vpisat otroke v vartac starši muorejo napunit pa vpisni model in ga nest na tajništvo (segreterijo). De bi se starši buojš orientirali v lokalni šuolski ponudbi, so 19. ženarja na sedežu dvojezične šuole (viale Azzida) učitelji primarne šuole pokazali nekatere šuolske dejavnosti. V dneh 25., 26. in 27. ženarja, od 10.30 do 11.45, bo odpart pa vartac za ogled dejavnosti. Informativno srečanje za starše, ki bi teli vpisat otroke v dvojezični vrtec, primarno in srednjo šuolo je bluo 19. ženarja ob 18. uri v postrojeni šuoli.

Dal 16 gennaio al 6 febbraio sono aperte le iscrizoni all’anno scolastico 2017-2018. Anche nell’istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano le iscrizioni alla scuola primaria e media inferiore vanno effettuate tramite internet, mentre per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia va compilato e consegnato in segreteria l’apposito modulo. Per far conoscere il proprio modello di insegnamento ai genitori, l’istituto bilingue in viale Azzida ha aperto le porte della primaria ai genitori, ai quali gli insegnanti hanno presentato le attività giovedì 19 gennaio. Il 25, 26 e 27 gennaio, dalle 10.30 alle 11.45 sarà la volta della scuola dell’infanzia. L’incontro informativo con i genitori interessati a tutti e tre i gradi di istruzione si è tenuto giovedì 19 gennaio nella sede in viale Azzida.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp