Vpis na Poletne tečaje_slovenskega jezika

Zavod za slovensko izobraževanje in Inštitut za slovensko kulturo vabita na poletne tečaje slovenščine. V Ljubljani bo od 2. do 13. julija 5. Mladinska poletna šola za mlade od 13 do 17 let (letnica rojstva od 1995 do 1999). Dvotedenski tečaj obsega 4 šolske ure na dan oz. 20 ur na teden. Vpis in prošnja za štipendijo do 27. aprila. V slovenski prestolnici bo v istem terminu potekala tudi 29. Poletna šola slovenskega jezika za študente od 18 let naprej. Tečaj obsega 4 šolske ure na dan, to je 20 ur na teden. Vpis in prošnja za štipendijo do 27. aprila. V Ljubljani bo od 2. do 13. julija tudi 47. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture na temo «Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi». Seminar je namenjen učiteljam in drugim osebam, ki se zunaj Slovenije strokovno ukvarjajo s slovenščino in posredujejo vednosti o slovenski kulturi. Vpise sprejemajo do 13. aprila. Znanstveno raziskovalno središče fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem prireja v Kopru 19. Poletne tečaje slovenskega jezika na slovenski obali. Potekali bodo od 9. do 22. julija. Vpis in prošnja za štipendijo do 13. aprila. Informacije v Slovenskem kulturnem centru v Špetru: telefonski številki 0432731386 in 0432727490; elektronska pošta: isk.benecija@yahoo.it.

L’istituto per l’istruzione slovena e il centro per la cultura slovena di San Pietro vi invitano ai corsi estivi di lingua slovena. Dal 2 al 13 luglio si svolgerà a Lubiana la 5°scuola estiva per ragazzi dai 13 ai 17 anni e la scuola estiva di lingua slovena per i ragazzi maggiorenni. Il corso consiste in 4 ore al giorno, per un totale di 20 ore alla settimana. Per le iscizioni e la domanda di borsa di studio c’è tempo fino al 27 aprile.

Nello stesso periodo si svolgerà anche il 47. seminario di lingua slovena per insegnanti e adulti che usano abitualmente lo sloveno. Il tema del seminario sarà la famiglia nella lingua slovena, in letteratura e cultura. Iscrizioni aperte fino al 13 aprile.

Dal 9 al 22 luglio anche a Capodistria si svolgerà un corso di lingua slovena.

Per maggiori informazioni: 0432 731386/0432727490, e-mail: isk.benecija@yahoo.it

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp