Volarski hlev Marjanu Lipuščku_La stalla di Volarje al giovane Iwanjšč

Hlevska skupnost »15. september Volarje« je zaradi opuščanja molže malih kmetov po več kot 40 letih uspešnega dela zaprla vrata skupnega hleva. Da dolgoletno delo vaške skupnosti ne bi šlo v pozabo in objektov ne bi prepustili propadanju, so umni možje staknili glave. Po tržnih pogojih so hlev s pripadajočimi objekti prepustili mlademu,vendar izkušenemu in ambicioznemu lastniku molzne živine, Marjanu Lipuščku »Iwanjšču« iz Zatolmina. Vsi pa upajo, da bodo v bližnji prihodnosti ugodno rešeni tudi pripadajoči pašniki. Nekaj mesecev trdega dela družine z nesebično pomočjo bratov pod pomenljivim imenom »Iwanjščobnova« in vloženimi 100 tisoč evri, je obnovljen hlev po letu dni zopet zadišal po kravah, senu in svežemu mleku.

Danes Marjan z družino v hlevu na sodoben način molze trideset krav mlekaric, ki jim trenutno dela družbo devet telic. Za odkup mleka, tekočega belega zlata, poskrbi Mlekarna Planika v Kobaridu. Ob uspešnem delu in bogati paši na travnatih terasah nad Sočo namerava novi lastnik volarskega hleva postopoma pomnožiti čredo molznic. V prihodnosti pa objekte širiti in slediti s tehniko sodobni mlečni proizvodnji. Marjan izhaja iz stare zatolminske družine vezane na tradicijo podkrnskih planin. Zaprisežen Zatolminec srčno upa, da bo vsaj del črede meseca junija odgnal na pašnike planine Mederje in Sleme. Pri »Iwanjšču« v Zatolminu bo tako še vedno zadišalo po slastnem planinskem siru, skuti in pravi zatminski friki. (Pač)

Dopo quarant’anni di attività, il consorzio contadino «15. september Volarje» ha chiuso i battenti della stalla sociale. La scelta è dovuta principalmente all’abbandono delle attività di mungitura da parte dei piccoli contadini della zona. Al fine di non disperdere un patrimonio artigiano e per non lasciare le strutture al degrado, nei mesi successivi ha deciso di affidare la stalla al giovane e ambizioso proprietario di mucche da latte Marjan Lipušček, vulgo «Iwanjšč». Malgrado la giovane età, il contadino di Zatolmin vanta già una discreta esperienza. Aiutato dai fratelli, dapprima ha curato i lavori di recupero della stalla, in cui sono stati spesi 100.000 euro. Oggi Marjan e la sua famiglia accudiscono e mungono 30 mucche, per poi conferire il latte alla latteria Planika di Kobarid.

Lipušček proviene da una famiglia con solide e profonde radici a Zatolmin, ben piantate nella tradizione dell’alpeggio. Anche per questo a giugno conta di portare almeno parte della mandria ai pascoli in quota.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp