Veselimo se življenja v Benečiji_Gioiamo della vita in Benecia

primule500Že dugo liet parvo nediejo febrarja praznujemo dan za življenje, de se zaviedamo, de je življenje parva bogatija na svietu. Tala skarb za življenje se je pojavila potlè, ki po cielim svietu, puno nerojenih otruok ni videlo našega sonca, zak’ so končali pot, priet ku so paršli na dan. Problem nerojenih otruok je nimar na dnevnim redu naših skarbi, zatuo ga ne smiemo pozabiti. A, kar nas muora brigati je, kuo biti veseli našega življenja takuo, de bomo znali spoštovati vsako življenje, kier v njim videmo božji dar an božjo parsotnost. Zatuo je nujno, de se bomo znali veseliti svoje družine, de v nji bomo ljubili naše življenje, tuo je te stare an otroke, ki postanejo zaries naše veselje. Vemo, de reči na gredo nimar po naši želji, de vičkrat smo v težavah, a kaj je takuo lepuo ku ljubezan moža an žene, staršu an sinou? Samuo če v svoji družini varjemo tolo ljubezen, potem rečì gredo naprì brez velikh težau an smo takuo veseli, de na iščemo druge sreče, zak’ jo imamo med nami. Tolo veselje, ki ga parnaša življenje, se pokaže potlè tudi v ljubezni, ki jo imamo do naše domače zemlje, ki potrebuje nimar vič novega an mladega življenja. Zatuo dan za življenje lahko postane tudi skarb, de življenje ne izgine iz naših vasi, iz naše lepe Benečije. Nujno je, de bomo vsi skarbieli, de bomo znali zagotoviti tajšne razmiere, ki pomagajo varvati življenje, de tisti, ki še donašnji dan muorajo iti z doma, ostanejo an de se drugi varnejo nazaj v naše kraje. Vemo, de ni lahko, zak’ so razmiere zelo zapletene, posebno v ekonomiji, a kjek se more napraviti, če bomo znali zbuditi tudi niek upanja, ki ga potrebujemo. Tisti, ki poznajo lepuo našo deželo, pravijo, de imamo možnosti, de zboljšamo stanje. Muoramo samuo imeti vič poguma, vič kuraže. Za tuole, če smo tudi vierni lju-djè, imamo muoč, ki parhaja z vi- šjega, od samega Boga. Ne ku daž, ampak ku dobra volja, ki okrepi v nas, kar je pravega, liepega an vriednega časti. Tuole dà novo muoč življenju an arzsvetli tudi pamet, de bo znala videti, kar se še na vide. Upanje v Boga je muoč an veselje našega življenja.

Il 2 febbraio si celebra la Giornata della vita. Scrive nell’editoriale il direttore responsabile del Dom mons. Marino Qualizza: “Questo interessamento per la vita è aumentato dopo che in tutto il mondo molti bambini non sono potuti venire alla luce, poiché hanno finito di vivere ancora prima di nascere. Il problema dei bambini non nati è sempre all’ordine del giorno e non va dimenticato. Dobbiamo riflettere su come gioire della nostra vita per poterne rispettare ogni forma, segno del dono di Dio e della sua presenza. Questa gioia – sottolinea qualizza – si ripercuote anche nell’amore verso la nostra terra che ha bisogno di vita nuova e giovane”.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp