Blagoslovljen Božič v naših vaseh_Un santo Natale nei nostri paesi

Božič je velik vierski praznik. Na tele dan se veselimo, de je Buog daržu obljubo in nam je v človieški podopi pošju Odrešenika, ki je vsiem ljudem odparu novo življenje. In tuole se je močnuo ukoreninilo tudi v našo kulturo, v našo obnašanje. Zatuo se za Božič vse cierkve napunijo, še posebno za nočne maše. Že nomalo liet se 24. dičemberja do zadnejaga piča napauni tudi velika špietarska farna cierku za slovensko božično mašo. Vierniki parhajajo iz vsieh Nediških dolin pa tudi iz drugih kraju, de bi Božič praznovali z molitvijo in piesmijo v svojem jeziku. Tudi lietos bo maša ob 21. uri, jo bo vodu msgr. Marino Qualizza in bojo pieli vierniki, ki se vsako saboto zbierajo na slovenski evharistiji v Špietraski cierkvi. Po stari navadi bo tudi oufar ob pietju narbuj značilne božične piesmi, Te dan je vsega veseja. Sevieda bojo tudi druge maše. Kristusovo rojstvo bojo praznovali v vsieh cierkvah. Na teli strani so napisani urniki svetih maš v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V nekaterih cierkvah bo parsotna tudi slovenska besieda in še v vičih krajeh bo odmievala slovenska piesam. Slovenska besieda in piesam na Božič bota pru sigurno parsotna tudi v Kanalski dolini – v Ukvah, v Žabnicah in na Svetih Višarjah. V Ukvah se ob tem Božiču na posebno vižo zahvaljujejo Božji previdnosti, ki je domačim vernikam poskarbiela mladega slovenskega duhovnika, šestintridestletnega patra Jana Cvetka, frančiškana iz Bohinja, ki že nomalo tiednu služi v farah gaspuoda Maria Gariupa.

Natale è una festa in primo luogo religiosa, che fa rivivere e attulizza la nascita di Gesù, il Messia redentore dell’umanità. Per questo è una solennità profondamente radicata anche nella cultura e nelle tradizioni, così le suggestive celebrazioni della notte di Natale sono molto partecipate. Ogni anno la chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone si riempie per la santa messa in sloveno. L’appuntamento è lunedì 24 dicembre alle 21. Celebrerà mons. Marino Qualizza e il canto sarà sostenuto dal coretto dei fedeli che ogni sabato partecipano alle eucaristie in sloveno. Nell’allegata tabella sono riportati gli orari delle celebrazioni fino all’Epifania nei paesi dove è presente la comunità di lingua slovena.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp