Velika noč po slovensko v Ažli_Celebrazioni pasquali in sloveno

Velika nuoč je te narbuj velik in pomemben guod v cielim lietu, sa’ je Kristusovo vstajenje od martvih temelj (fonda) kristjanske viere. V Vieri molimo, de je Jezus Kristus »tarpeu pod Poncijam Pilatam, križan biu, umru in biu v grob položen; dol je šu pred paku, trečji dan od martvih vstu; šu v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; otuod bo paršu sodit žive in mrtve.« Kristjanska viera je univerzalna, pa je ukoreninjena v vse kulture. Par nas seviede v slovensko. Za vse tiste, ki ob Veliki noči želé hvaliti Boga v slovenskem jeziku, bo poskarbljeno tudi lietos. V saboto, 13. obrila, bo par tiedanski sveti maši po slovensko v farni cierkvi v Špietru, ob 19.15, žegan ojčnih vejic. Na Veliko saboto, 20. marca, ob 19.15 v cierkvi v Ažli, pa velikonočna vilja, ki jo bo molu msgr. Marino Qualizza. Na začetku bo požegnu oginj, na koncu pa tradicionalne velikonočne jedila. Za andohti po slovensko skarbi združenje »don Eugenio Blanchini«. Na razpolago viernikam bojo tudi bukvaca z molitvami in piesmimi ter berila. Posebno slovesne andohti bojo potle ku po navadi na velik četartak, na velik petak in na veliko saboto. V nediejo, 21. obrila, bo Velika nuoč, guod Jezusovega vstajenja od martvih. Urnike maš in drugih andohti v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini smo zbrali kupe in so objavljeni v razpredelnici (tabeli). Za Veliko nuoč je puno navad okuole jedil, ki se nesejo žegnjavat na veliko saboto al’ velikonočno nediejo. V Nediških dolinah parpravljajo »galobico«, sladčino iz testa. Na harbt miez peruot denejo kuhano ice (ankrat so dal’ oreh), tu usta perje žegnane ojke, za oči dvie zarne popra. Peče se tudi poseban obiejen kruh, ki mu pravejo »žegnanca«. Tele jedila lahko imajo v kajšni vasi drugač imena. Takuo v Subidu galobice kličejo »pičace«, žegnance pa »obance«. V Kanalski dolini je »šartl« tipična jed, ki jo na Veliko noč jedo s paršutan, hrenan in jajci. V Reziji so ankrat pekli »bogačo«, ki so jo runal’ z jajci, mliekam in maslam.

La Veglia pasquale in sloveno sarà celebrata sabato 20 aprile alle 19.15 nella chiesa di Azzida. A presiederla sarà mons. Marino Qualizza. Al termine della celebrazione ci sarà anche la tradizionale benedizione dei cesti con i cibi pasquali.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp