Velik senjam za zlatomašnike_I 50 di messa di 4 sacerdoti

Velik senjam za celo Benečijo in vse Slovence v Italiji bo v saboto, 27. junja, v Špietru. Ob 19.30 v farni cierkvi bojo pieli sveto mašo po slovensko štirje zlatomašniki iz Nediških dolin, ki so bli posvečeni pred petdesetimi lieti, na guod svetega Petra in Pavla, 29. junja 1965, v videnski stolnici. So msgr. Marino Qualizza, g. Mario Gariup, msgr. Dionisio Mateucig in g. Božo Zuanella.
Msgr. Marino Qualizza se je rodiu v Podutani lieta 1940. V Rimu je doktoriral iz teologije na Gregorijanski univerzi. Od lieta 1970 je profesor dogmatike v videnskim seminarju, kjer je biu puno liet direktor višjega teološkega inštituta. Nomalo liet je biu tudi famoštar videnske stolnice. Puno liet mašuje ob nediejah par Devici Mariji v Dreki, vsako saboto moli v Špietru sveto mašo po slovensko. Msgr. Qualizza je tudi odgovorni urednik našega petnajstdnevnika Dom.
Gospuod Mario Gariup se je rodiu lieta 1940 v Tapoluovem v garmiškem kamunu. Adno lieto je biu kaplan v Pavia di Udine, potlé famoštar v Dordolli blizu Mužaca. Dičemberja lani je praznovau 40 liet dielovanja ku famoštar v Ukvah in Ovčji vasi v Kanalski dolini. Dobrih petnajst liet skarbi tudi za Naborjet in Lužnice.
Msgr. Dionisio Mateucig se je rodiu v Pačuhu v dreškim kamunu lieta 1937. Po posvečenju je biu kaplan v Cussignaccu blizu Vidna. Lieta 1973 je postau famoštar v kraju Forni di Sotto, natuo je biu v Sappadi. Potlé je biu famoštar in dekan v Špietru. Od lieta 1998 je famoštar v Žabnicah v Kanalski dolini in rektor svetišča na Sv. Višarjah.
Gospuod Božo Zuanella je Matajurac, ki se je rodiu lieta 1941 v Bijačah v podbunieškim kamunu. Po posvečenju je biu kaplan v Gallerianu v Laškem. Lieta 1975 je postau famoštar na Tarčmunu in potlé še famoštar v Matajuru (kjer živi), na Tarčmunu, v Sauodnji in Gorenjim Barnasu.
Vsi Slovenci v videnski provinci jim se bojo zahvalili, zatuo ki že petdeset liet hodijo po poti Čedermacu, tistih duhovniku, ki so vse moči posvetili Bogu in domačim ljudem.
»Veseli smo, de smo se zbrali tisto pot. Nimar smo skarbieli, de ohranimo par samih sebe in tudi par naših ljudeh viero in ljubezen do Benečije, do družine, do naše kulture in do našega jezika, ki je požegnan tudi od Svetega Duha, takuo de se na zgubi, kar smo, ampa de se še buj omočneje,« pravi msgr. Qualizza, tudi v imenu sobratu.
»Šlo je naprej že skor petdeset liet od tistega 29. junja 1965, kàr smo bli v videnski stolnici posvečeni v mašnike – je jau msgr. Qualizza –. Iz Benečije smo bli štirje. Skor predzadnji slovenski duhovniki, zak’ je za nami paršu še msgr. Lorenzo Caucig in še adan misijonar. Potle so se patoki posušili. Petdest liet je pou stuolietja. Kàr mo začeli in sam videu pred mano zlatomašnike sam mislu, kakuo so naprej z lieti, kakuo so stari. Sada, ki sam paršu jest na tiste lieta, četudi sam poškodovan v telesu, za glih reči me se na zdi, de sam takuo star v pameti. Za telih petdest liet duhovništva muoram zahvaliti Boga, posebno za vse ljudi, ki so mi v življenju nardili kjek dobrega in tudi za tiste, ki so mi špalili in nardili težko hojo za naprej. Tuo in tuo predstavim pred Buogam.«
Beneški zlatomašniki želijo, de bojo vsi sparjeti skoze njih roke »tist žegan, ki pride iz nebes. Tela duhovniška služba je bla liepa, četudi smo včasih ušafali in še naprej ušafavamo po poti puno težau in se muoramo uganiti kajšnemu kamanu, druge pa odvaliti – poudarja msgr. Qualizza.– Če imaš viero v sebe, če čuješ, de te na kako vižo peje Sveti Duh, tvoje življenje postane lepuo življenje, svobodno življenje, ki daje veseje tebe in morebiti tudi drugim.«

Grande festa per gli sloveni della provincia di Udine. sabato 27 giugno alle 19.30 nella chiesa di San Pietro al Natisone festeggeranno i 50 anni di messa quattro sacerdoti delle valli del Natisone: mons Marino Qualizza, don Mario Gariup, mons. Dionisio Mateucig e don Natale Zuanella.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp