Velika noč pomladuje vero_La Pasqua ringiovanisce la fede

Kadar sam biu majhan, sam se vprašu, zakaj se te narbuj velik kristjanski praznik kliče »Velika nuoč«, saj smo ga šelè v začetku petdesetih liet prejšnjega stuoletja začeli praznovati ponoči, od Velike sabote na Velikonočno nediejo. Tekrat nam je famoštar pravu, de so se vsi veliki dogodki naše viere zgodili ponoči, začensi od Stare Zaveze, kàr je božje ljudstvo uteklo iz Egipta, od rojstva Jezusa Kristusa do njegovega vstajenja od martvih. Nuoč v telem smislu pomeni skrivnost, v kateri Buog napravlja velike čudeže za rešenje našega sveta. Kristusovo vstajenje je največji čudež, ki se je zgodiu na svietu, v Božji skrivnosti, ki se pa pokaže v čudovitih dielah, ki nam jih je pokazala, ki smo jih videli an jih šelè videmo. Zak’ Božja skrivnost na skrije stvarì takuo globoko, de na moremo nič videti, ampak arzkrije an pokaže, kar je potriebno za naše duhovno življenje. Najparvo muoramo upoštevati, kar se je zgodilo v samem Kristusu. Zaries je On smart preomagu an dobiu novo podobo življenja, zak’ je njegovo vstajenje tudi spremeniteu življenja, ki je vstopilo v božje kraljestvo nad telim časom an prestorom. Kristusu prestor je božje kraljestvo, so nebesa, ki uresničujejo, kar je On pridgu v svojem življenju. Kristusovo novo življenje je pa tudi začetek našega novega življenja an novega sveta. Če bi na bluo tega, vsak bi mogu reči, de naša viera ni oparta na dobra tla, ampak pluje ku però an na parnese nič resnega an resničnega. Naspruotno, tala viera ima tarkaj močì, de more spreobarniti tudi današnji sviet, zak’ ga Kristus nie zapustu, živi z nami. Tuole nam prave naša viera an tuole obnavljamo vsako nediejo, kàr darujemo sveto mašo. Če tada na videmo večjih sprememb an nam se zdi, de je vse ostalo po starim, tuole pomeni, de je naša viera zastariela an niema tiste velikonočne moči, ki jo kaže povsod, kjer je živa an živahna. Zatuo, za tolo Veliko nuoč parčakujemo dvie stvari. Naj pomladieje naša viera an naj pomladiejejo tudi naše družine, naše cerkve, naše fare, naše vasì an skupno vsa naša liepa an previč zapuščena Benečija. Mi nečemo, de bo naša viera spala an nas store spati, brez de se zaviedamo za vse potriebe, ki jih ima naša domovina. Velikonočna viera je zaries muoč, ki pride od Boga, de vse naše življenje dobì novo upanje an se okrepì do zadnjega kota naše zemlje. Naj ona postane nazaj rodovitna v Kristusovi pomladanski parsostnosti.

 Il direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza nell’editoriale scrive del significato religioso della Pasqua: “La resurrezione di Cristo è il più grande miracolo, mai avvenuto. La nuova vita di Gesù è anche l’inizio della nostra nuova vita e di un mondo nuovo. La nostra fede è forte, è in grado di stravolgere anche il mondo d’oggi, perché Cristo non l’ha abbandonato. Per questa Pasqua, quindi, aspettiamoci due cose. Che ringiovaniscano la nostra fede e le nostre famiglie, le parrocchie, le chiese, i paesi e la nostra bellissima, ma, purtroppo, abbandonata Benecia”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp