“Več stoletij pojemo po slovensko”_”Da secoli cantiamo in sloveno”

V ukovški cerkvi svetega Filipa in svetega Jakoba že zdavnaj vodi cerkveni pevski zbor Osvald Errath. Ukovški zborovodja, ki je aktiven član tamkajšnje slovenske skupnosti – saj z Anno Wedam vodi na Radiu Trst A oddajo z naslovom »Tam kjer teče bistra Bela« – se je že mlad pozanimal za glasbo in cerkveno petje.
Kako se je začela vaša glasbena pot?
»Igral sem harmonij v ukovški cerkvi in cerkvene pesmi sem se naučil kot samouk iz domačega molitvenika. Nekaj več me je potem naučil Franc Sivec, ki je sicer bil bivši domači organist in pevovodja cerkvenega pevskega zbora. Ko sem najstnik šel v Gorico, me je orgle učil Maks Debenjak, klavir pa profesor Silvan Kerševan. Pel sem tudi pri mešanem pevskem zboru “Lojze Bratuž”. V Gorici sem seveda imel priliko, da se ob glasbi naučim tudi knjižne slovenščine. Domače cerkvene pevce sem prvič spremljal leta 1978; obenem sem jaz igral, ko organista ni bilo. Med obredi sem od kdaj do kdaj moral igrati tudi na prvi pogled. Svojčas sem ustanovil mladinski pevski zbor “Ojstrnik”, s katerim smo nastopali v okviru mnogih revij po Furlaniji-Julijski krajini in na avstrijskem Koroškem. Leta 1987 se je zbor združil s pevskim zborom ob obnovljeni cerkvi; tako sem začel igrati pogosteje.«
A bi lahko na kratko predstavili zgodovino slovenskega petja v ukovški fari?
»V ukovški farni cerkvi so že več stoletij pri vsakem cerkvenem bogoslužju na koru peli samo slovenske pesmi. To lahko vsakdo preveri v naših omarih na koru, kjer imamo pesmarice izpred prve svetovne vojne, na roko napisane opombe in notne knjižice. V tridesetih letih prejšnjega stoletja so našo faro obiskovali tudi znani goriški in tržaški glasbeniki in dukovniki, ki so obogatili naše slovensko cerkveno petje. V petdesetih letih je postal ukovški organist in pevovodja Franc Sivec, ki je to ostal petdeset let. Kasneje sem ga nadomestil jaz.«
Katere teme prevladujejo in kaj je bolj značilno v okviru repertoarja vašega zbora?
»Kot organist in pevovodja rad ohranim zavest, da obstaja ena pesem za vsako priliko. Tega sem se sam zavedal že v mladostnih letih, ko sem si zabeležil, katere pesmi so stari pevci peli ob najražličnejših prilikah. Kot zborovodja si vsekakor želim, da pevci lepo in z občutkom pojejo tako, da petje poslušalce prevzame.«
Koliko se v ukovški cerkvi poje po slovensko?
»Dandanes pojemo slovenske cerkvene pesmi pri vsaki dvojezični nedeljski maši in drugih cerkvenih obredih. Sicer smo začeli ob nekaterih priložnostih peti tudi kakšno italijansko pesem – na primer za prvo obhajilo, za birmo ali za pogrebe.«
Kako je zbor sestavljen z vidika starosti?
»Ukovški cerkveni pevski zbor sestavlja 28 pevcev, ki so stari od 12 do 78 let. Najstarejši pevki pojejo že več kot 65 let. Na ta zbor sem zelo ponosen. Fantje, ki so se pred tremi leti pridružili, so zelo pridni, imajo veliko veselja do petja in se hitro naučijo. Nekaj mladih deklet imam tudi, ki bodo v prihodnosti nadaljevale.«
A se v Ukvah poje tudi izven cerkvenega področja?
»Nekoč so ljudje veliko več peli, ker so bili drugi časi. Možje so peli po gostilnah, dekleta na poljih, fantje ponoči dekletom pod oknom. Danes se je to izgubilo, mi pa še pojemo, ko se dobimo skupaj: ob vaškem žegnu po maši, ko se pevci in rekruti zbirajo v konto in na dan pred nedolžnimi otroki, sicer 27. decembra, ko grejo rekruti šapat po hišah in domačinom voščijo vse dobro za novo leto.«
Po vaši zamisli je pred kratkim izšel cd slovenskih nabožnih pesmi. A bi lahko na kratko predstavili to pobudo?
»Na pobudo združenja don Evgen Blankin in s podporo Dežele Furlanije Julijske krajine je pred kratkim izšla zgoščenka z naslovom ”Bogu in Mariji v cast, ljudem pa v veselje!“, ki vsebuje 18 cerkvenih pesmi. Cd je nastal v okviru projekta ”Učimo se, govorimo, odkrijmo in ohranimo naš jezik v šoli, doma in v cerkvi“, sicer s sredstvi iz deželnega zakona za slovensko manjšino. Za zgoščenko sem izbral najpomembnejše pesmi, ki jih pojemo skozi cerkveno leto. Nekatere so Marijine, nekatere pa evharistične; druge pa so na čast našima farnima patronoma Filipu in Jakobu in našemu zavetniku svetemu Boštjanu. Izmed teh pesmi so nekatere precej stare, saj jih že zdavnaj pojemo; druge pa so novejše. Osebno upam, da bodo poslušalcem všeč in da jih bodo radi poslušali.«

Intervista con Osvald Errath che è da molti anni direttore del coro parrocchiale di Ugovizza. Nell’intervista Errath spiega quali sono le peculiarità dei canti della tradizione e presenta il cd di canti realizzato insieme all’Associazione Blankin di Cividale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp