Varovati svoj jezik prinaša blagor_Come una lingua porta benessere

5MatteligS 55. Dneva emigranta je paršlo jasno sporočilo, de varvati svojo jezikovno in kulturno identiteto parnaša cielemu teritoriju dobro življenje, tudi ekonomsko in socialno gledano. »Južna Tirolska je bla po drugi svetovni vojski te narbuj ubuoga dežela na severu Italije, sada je te narbuj bogata, kier močnuo varje niemško in ladinsko kulturo,« je v svojem govoru poviedu evropski parlamentarec Herbert Dorfmann. Jau je tudi, de muora Evropska Unija močnuo skarbieti za jezikovnme manjšine, zatuo je vprašu, naj tudi beneški, rezijanski in kanalski Slovenci v velikim številu podpišejo iniciativo »Minority safepack«, kar se je dejansko zgodilo že med prireditvijo. Puno predstavniku oblasti in kulturnih dielucu je imielo okuole vratu šal v podpuoro iniciativi.

Dan emigranta je narguorš kulturna in politična prireditev Slovencu v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. SSO in SKGZ sta ga parpravla na guod Svetih Treh kralju, v saboto, 6. ženarja, v teatru Ristori v Čedadu. V imenu slovenskih organizacij je ob 50-lietnici Zveze Slovenci po svetu guoriu nje direktor Renzo Mattelig. Poviedu je, de se je med našimi emigranti rodila ideja po Zvezi slovenskih izseljencev prù po udeležbi na parvih Dnevih emigranta. »Sklenili so, de za besiedami muora priti konkretno dielo. Takuo so lieta 1968 v mestu Orbe v Švici nastavili Zvezo slovenskih izseljencev. Pustite mi, de se ob petdesetletnici Zveze zmisnim na člane njene parvega odbora. Nobednega od njih nie vič med nami, a tiste, kar so nardili, je še zlo živuo in vitalno. Marcu Petrighu, parvemu predsedniku in njegà sodelavcem Dinu Del Medicu, Eliu Vogriču, Renzu Del Medicu in Silviu Feletiču izražam priznanje in hvaležnost v imenu Slovencu videnske province, tako tistih, ki so doma, ku tistih, ki so po svietu.« Petdeset liet odtuod so naši emigranti vprašali šuole v slovenskem jeziku in dielo na domačih tleh. Donas so za našo skupnost leči, ampa je dovojezična šuola samuo v Nediških dolinah, drugod pa se Slovenci muorajo šele boriti za učenje maternega jezika. Diela nie in mladi muorajo spet s trebuham za kruham. »Celuo parjemajo denar, ki je namenjen Slovencam, tisti, ki pravijo, de nieso Slovenci,« je žalostno ugotoviu Mattelig.

5Barski oktet»Naša situacija je tragična. In le veliki financiamenti znotra dugolietnega programa bi lahko zagotovili, de človek ostane in živi v naših dolinah. Fondamentalnega pomiena je zatuo podpuora kmetijstvu, ki temelji na kvaliteti in trajnostnem arzvoju. Nedotaknjen teritorij je, takuo ki vemo, zapuščen teritorij in na more biti podlaga za dobičkonosen turizem. Obdelovanje in skrb za teritorij, moderne in efikasne infrastrukture bi nam pomagale rešiti naše težave. Pregovor pravi: brez fece kruh na vstane,« je jau direktor Zveze emigrantu.

Po Matteliču, »sudu, ki jih leč za Slovence namenja ekonomskemu arzvoju konfinskega pasu videnske province, očitno nie zadost in bi na vsako vižo morali biti nucani za strukturalne intervente, ki imajo tudi določeno kontinuiteto v cajtu. Zaradi tega je bistvenega pomiena, de med slovenskimi organizacijami in šindiki iz našega teritorija pride do potriebnega in nujnega skupnega razmišljanja. Tuole je potriebno tudi z novimi Teritorialnimi unijami, v katerih, upamo, bojo imeli naši predstavniki resnično možnost vplivati na izbiere za naprej. Prepričam sam, de če niek zaries želimo, bomo ušafali tudi potrebne rešistve. Če tuolega nečemo, pa bomo sigurmo ušafali izgovor, de se na more.« Direktor Zveze emigrantu je zatuo predlagu programsko konferenco slovenskih organizacij Benečije, Rezije in Kanalske doline, de bi se arzčistili ideje kakuo naprej.

5oblastiNa Dvevu emigranta so guorili tudi čedajski šindik Stefano Balloch, predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije Tomaž Horvat in predsednik Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Franco Iacop. Parsotni so bli tudi številni predstavniki oblasti z italijanske in sloveneske strani, med katerimi regionalni ašešor za kmetijstvo Cristiano Shaurli, predsednik paritetne komisije država-dežela Ivano Strizzolo, italijanska poslanka Serena Pellegino, slovenski poslanec Danijel Krivec, podpredsednik Deželnega sveta FJK Igor Gabrovec, predstavnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc, generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk, predsednica in podpredsednik Paritetnega odbora Ksenjia Dobrila in Giuseppe Firmino Marinig, predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ), vsi šindiki Nediških dolin in župana Kobarida in Tolmina v Posočju.

V kulturnem programu je Barski oktet mojstrovsko zapieu piesmi iz Terske doline, Beneško gledališče je pokazalo komedijo «Tarije na pingulauki ». (E. G. Slike: Oddo Lesizza)

1DorfmannPolitici del Friuli Venezia Giulia, amministratori di Benecia, Resia e Valcanale, operatori economici e culturali aprite bene gli orecchi: tutelare le lingue e culture locali porta benessere economico sociale all’intero territorio. Lo ha detto a chiare lettere l’europarlamentare Herbert Dorfmann, parlando lo scorso 6 gennaio alla folta platea del Dan emigranta, nel teatro Ristori a Cividale.

«La mia terra, il Sudtirolo – ha affermato – è un buon esempio di come si può tutelare una cultura, anzi due (tedesca e ladina, ndr.) all’interno dello Stato italiano, portando anche benessere economico. La mia terra nel primo dopoguerra era la più povera del Nord Italia, oggi per fortuna è la più ricca dell’Italia. E questo è dovuto anche all’autonomia della quale fortunatamente godiamo».

Per Dorfmann in questo è importante anche la partecipazione politica delle minoranze a ogni livello (locale, regionale, statale, europeo) nonché l’attuazione del principio di sussidiarietà, perché i livelli superiori non devono immischiarsi nelle cose che si possono fare molto meglio a livello locale. A tal proposito, «l’Europa deve sviluppare la collaborazione transfrontaliera, che rende meno visibili i confini statali e deve difendere i diritti delle minoranze linguistiche per le quali nella legislazione europea c’è ancora tanto da fare, dato che attualmente c’è ben poco».

Proprio a superare questo deficit mira l’iniziativa «Minority safepack », cioè la raccolta di un milione di firme negli Stati dell’Ue per costringere la Commissione europea a predisporre una vera tutela anche legislativa delle minoranze linguistiche. «Anche tenendo conto del fatto che tante lingue in Europa, purtroppo, sono in via di estinzione – ha sottolineato Dorfmann – vi prego di aiutarci. Noi della Südtiroler Volkspartei ci mettiamo tutto l’impegno e sono qui per chiedere anche il vostro. Per favore, firmate questa iniziativa importante per creare una tutela per tutti noi».

In Italia bisogna raccogliere quasi sessantamila firme. Nella raccolta sono impegnate anche le principali organizzazioni della comunità slovena e al Dan emigranta, grazie a un apposito banchetto, sono state raccolte davvero molte adesioni.

L’europarlamentare sudtirolese all’inizio del proprio intervento ha parlato del momento politico dell’Unione Europea. «Sarà un’Europa delle regioni o degli Stati nazionali? È una domanda importante per tutti i cittadini europei, ma lo è in maniera particolare per noi che facciamo parte di minoranze linguistiche. Io credo in un progetto europeo che pone al centro dell’attenzione i veri valori dell’Europa – non solo il mercato unico, il mercato delle cose e dei soldi –. La Ue deve avere al centro la questione della libertà, del mondo democratico, di un’Europa che difende i diritti dell’uomo. Questa difesa diventa sempre più importante in un mondo nel quale i valori vengono sempre meno, mentre avanza l’idea dell’uomo forte, non del mondo libero democratico. Un progetto che è così importante anche per noi, che dobbiamo difendere un diritto dell’uomo, il diritto all’espressione nella propria cultura. La tutela della cultura, la tutela dell’esistenza di un popolo fa parte del lavoro europeo. E questo deve essere “denazionalizzato”. La tutela di un popolo non può avvenire solo all’interno di uno Stato nazionale».

A nome degli sloveni della provincia di Udine ha parlato Renzo Mattelig, direttore dell’Unione emigranti sloveni, che festeggia quest’anno il cinquantesimo di fondazione. Il saluto della città di Cividale è stato portato dal sindaco, Stefano Balloch, che ha evidenziato come nel Dan emigranta trovino visibilità le aspirazioni della comunità slovena. Il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, ha sottolineato il forte impegno dell’assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione oltre che per la tutela delle comunità linguistiche regionali. Tomaž Horvat ha portato il saluto del Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia. In platea c’erano anche la parlamentare italiana Serena Pellegrino e il suo collega sloveno Danijel Krivec, il presidente della Commissione paritetica Stato-Regione, Ivano Strizzolo, l’assessore regionale Cristiano Shaurli, il console generale di Slovenia, Vojko Volk, il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, numerosi amministratori locali della Benecia (tutti i sindaci delle Valli del Natisone) e dell’Alta valle dell’Isonzo, i presidenti delle principali organizzazioni della minoranza slovena. C’è da auspicarsi che abbiano ascoltato attentamente l’intervento di Dorfmann. (Ezio Gosgnach)

Il programma culturale ha compreso il concerto del «Barski oktet» e la commedia «Tarije na pingulauki» della filodrammatica «Beneško gledališče ».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp