V spomin zaslužnim Benečanom_Ricordo e gratitudine in Slavia

Za Vahti se je tudi Svet slovenskih organizacij (SSO) za vidensko provinco oddoužiu spominu zaslužnim ljudem, ki so puno skarbieli in dielali tudi v težkih cajtah, de bi obvarvali slovenski jezik in kulturo v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Delegacija, ki jo je vodu provincialni predsednik Giorgio Banchig, je za poklon zbrala simoboličan kraj, saj je v četartak 31. otuberja položla rože in zmolila pred spomenikam slovenskim duhovnikam pred cierkvijo Device Marije v Dreki. Parsotan je biu tudi dreški vicešindik Michele Qualizza. Natuo je delegacija SSO šla v Gorenji Tarbij na grob g. Emila Cenciga, ki je umaru lani. Le v sriedo 31. otuberja, ku vsako lieto sta dvie delegaciji predstavniku Republike Slovenije položli vence na grobove in monumente padlim partizanam in zaslužnim Benečanam. Z dviema delegacijama sta bla tudi pevska zbora Dolenja Trebuša in Golobar iz Bovca. Obie delegaciji sta obiskale grob mons. Paskvala Gujona v Landarju, Pavla Petričiča in Antona Birtiča v Špietru ter Izidorja Predana na Liesah. Parva delegacija je bla par Štuoblanku na grobu gaspuoda Maria Laurenciga in na monumentu, v Gorenjin Tarbiju na grobu gaspuoda Emila Cenciga in na monumentu, par Sv. Pavlu par Černetičih, na Tarčmunu na grobu mons. Ivana Trinka in v Matajurju. Druga delegacija je bla v Tapoluovin, v Podutani, v Obuorči, v Čanieboli pred vaškin spomenikam in pred grobam Ada Conta, v Fuojdi pred monumentan padlim, v Osojanah in na Ravenci na grobu Artura Siege. Ob 12. uri sta obe delegaciji v Čedadu počastili spomenik odporništvu. Parsoten je biu tudi državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boris Jesih. V pandiejak 4. novemberja je bla pa 95. oblietnica konca parve svetovne vojske, ki je skor stuo liet odtuod težkuo okarvaviela naše doline. V vsieh kamunah v Benečiji so počastili domače puobe in može, ki so padli skor 100 liet odtuod. Že v saboto 26 otuberja so šindaki in druge oblasti iz Čedada in Nediških dolin šli v Kobarid, de bi se poklonili našin sudadam, ki so padli v parvi svetovni vojski in počivajo v kostnici par svetim Antonu.

Alla vigilia della solennità di Tutti i Santi e della commemorazione dei fedeli defunti, giovedì 31 ottobre la Confederazione delle organizzazioni slovene della provincia di Udine (Sso) ha voluto rendere omaggio a quanti, in tempi difficili, hanno operato e lottato per la promozione umana e culturale degli sloveni nella Slavia friulana. Una delegazione, guidata dal presidente provinciale Giorgio Banchig, ha scelto quale luogo fortemente simbolico il monumento che ricorda i sacerdoti sloveni a Drenchia, presso la chiesa di Maria assunta. Era presente anche il vicesindaco, Michele Qualizza. Nello stesso giorno due delegazioni della Repubblica di Slovenia hanno reso omaggio ai monumenti dei partigiani e alle tombe di personaggi di spicco della comunità slovena nelle Valli del Natisone e del Torre nonché a Resia. Alle 12 si è tenuta la cerimonia principale al monumento alla resistenza a Cividale, alla quale è intervenuto anche il segretario di Stato per gli sloveni nel mondo Boris Jesih. Già sabato 26 ottobre i rappresentanti dei comuni del mandamento cividalese si erano recati a Kobarid per l’omaggio all’ossario dei caduti italiani nella prima guerra mondiale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp