V soboto maša po slovensko v Špietru_Sabato messa in sloveno a S. Pietro

Kier so 26. obrila stopili v veljavo novi ukrepi pruoti šeritvi koronavirusa, taki ki dajejo možnost za se gibati, je msgr. Marino Qualizza oznanu, de od sabote 1. maja bo ob 18.30 v farni cierkvi v Špietru spet darovau sveto mašo po slovensko. Msgr. Qualizza je zadnji krat mašavu v Špietru konac otuberja. Natuo ga je od Božiča do konca marča nadomestiu p. Paolo Cocco, na Veliko nuoč je mašavu pa g. Karlo Bolčina. Sabotna sveta maša po slovensko v Špietru je liepa parložnost za vse tiste, ki žele moliti in pieti v maternim jeziku. Na razpolago viernikam so tudi bukvaca z molitvami in piesmimi in mašna berila. Za Sveto mašo po slovensko skrbi združenje Blankin.

Torna sabato 1 maggio, alle 18,30, la santa messa in sloveno nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone, E, dopo un’assenza che si protraeva dallo scorso mese di ottobre, torna a celebrarla mons. Marino Qualizza.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp