V ponedeljek 57. Dan emigranta_Lunedì sloveni in festa a Cividale

Letošnji 57. Dan emigranta, osrednja prireditev Slovencev v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini bo na praznik Svetih treh kraljev v ponedeljek, 6. januarja 2020, ob 15. uri v gledališču Ristori v Čedadu. Organizirata ga Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveza pod pokroviteljstvom Občine Čedad. V imenu slovenskih organizacij iz Benečije, Rezije in Kanalske doline bo govoril Davide Clodig, sicer ravnatelj dvojezične večstopenjske šole Pavla Petričiča v Špietru. V imenu Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine bo govoril deželni odbornik za agroživilske vire in gorsko območje Stefano Zannier. Ob 20-letnici zakona 482/99, ki ščiti vse jezikovne manjšine v Italiji, bo spregovoril tudi Saverio Lo Russo iz Urada Vlade za deželne zadeve in krajevne avtonomije. Pozdravila bosta minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik in čedajski župan Stefano Balloch. Kulturni program bodo oblikovali otroci folklorne delavnice na dvojezični šuoli, gojenci Glasbene matice v Špietru in pesnica Andreina Trusgnach, ki je lansko leto za svoje pesmi v beneškoslovenskem narečju prejeja prestižne nagrade v Italiji. Beneško gledališče bo uprizorilo Machiavellievo komedijo Mandargola, ki sta jo v beneškoslovensko narečje priredila Adriano Gariup in Jasmin Kovic. Slednja bo podpisala tudi režijo. Dan emigranta se je rodil leta 1963. Prva leta je šlo za majhno, skromno srečanje domačih izseljencev, ki so se po božičnih praznikih vračali v svet s trebuhom za kruhom. Slovenske organizacije so jim na ta način kazale hvaležnost, saj so s svojim delom daleč od doma držali po koncu domače kraje in v nje prinašali tudi nove ideje in pripravljenost boriti se za svoje pravice. Nato je Dan emigranta prerasel v glavno prireditev Slovencev na Videnskem in je postal praznik slovenskega jezika in kulture, praznik poguma Slovencev na Videnskem, praznik upanja v boljši jutri.

Appuntamento lunedì 6 gennaio 2020, solennità dell’Epifania, con la 57ª edizione del «Dan emigranta» alle 15 nel teatro «Ristori» a Cividale del Friuli. È la più importante manifestazione degli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale. La organizzano la Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso) e l’Unione economico-culturale slovena(Skgz) sotto il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli. A nome delle organizzazioni slovene della provincia di Udine parlerà Davide Clodig, dirigente dell’istituto comprensivo statale bilingue «Paolo Petricig» di San Pietro al Natisone. A nome della Regione autonona Friuli Venezia Giulia interverrà l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e alla montagna, Stefano Zannier. Nel ventesimo dell’approvazione della legge statale 482/99 di tutela delle minoranze linguistiche parlerà Saverio Lo Russo del Dipartimento Ufficio IV Affari regionali e Autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, porteranno il saluto il ministro della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltrecenfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik, e il sindaco di Cividale, Stefano Balloch. Il programma culturale prevede l’esibizione degli allievi della scuola di musica Glasbena matica di San Pietro al Natisone e dei partecipanti al laboratorio di ballo folcloristico della scuola bilingue, nonché la recita di poesie di Andreina Trusgnach, la poetessa valligiana vincitrice nel 2019 di presigiosi premi nazionali per i suoi componimenti in dialetto sloveno della Benecia. La compagnia teatrale «Beneško gledališče» porterà per la prima volta in scena la «Mandragola» di Nicolò Machiavelli trascritta in dialetto sloveno delle Valli del Natisone e adattata da Adriano Gariup e Jasmin Kovic. Quest’ultima firmerà pure la regia della commedia. Il «Dan emigranta» è nato nel 1963. In origine si trattava un semplice incontro con gli emigranti al termine delle vacanze natalizie, al momento del loro ritorno nei vari Paesi europei. In questo modo le organizzazioni slovene esprimevano loro gratitudine, in quanto con il loro lavoro lontano da casa sostenevano i luoghi d’origine e vi portavano nuove idee e volontà di combattere per i propri diritti. Con lo scorrere degli anni, l’incontro si è trasformato, fino a diventare la principale manifestazione degli sloveni della provincia di Udine, festa di lingua e cultura slovene, festa del coraggio della comunità, festa della speranza in un avvenire migliore.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp