V Špietru maša po slovensko_Messa in sloveno a S. Pietro

Od 4. maja naprej bo vsako saboto ob 7. uri zvičer v farni cierkvi v Špietru sveta maša po slovensko. Vajala bo za nediejsko. Mašo v slovenskim jeziku – nam je poviedu špietarski famoštar in dekan msgr. Mario Qualizza – so vprašali na posebni vižo planinci, člani Planinske družine Benečije in Cai Nedi-ških dolin, saj ob nediejah imajo pohode in vičkrat na morejo v cierku. Še buojš, so jali, če bo maša v domačim jeziku. Miesca šetemberja lani, kàr je bivša ministrica za Slovence v zajmestvu in po sviete Ljudmila Novak paršla na obisk v Benečijo, so se z njo srečali tudi naši duhovniki. Na srečanju so bli parsotni špietarski dekan Mario Qualizza, tarčmunski in sauonski famoštar Božo Zuanella, bivši podutanski famoštar Rinaldo Gerussi, lieški famoštar Federico Saracino, gaspuod Lovro Petricig in msgr. Marino Qualizza. Poviedali so, de bi bluo ries pomembno za našo skupnost imieti mašo po slovensko, manjku adno v Špietru. Tuole bo lepuo tudi za učence dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlè v ciekvi čujejo le italijansko besiedo. A slovensko mašo se želi puno vierniku iz Nediških dolin in domačih ljudi, ki so se preslili v bližnje furlanske vasi. Na smiemo pozabit, de se je slovenski jezik v Benečiji ohranu po zaslugi domačih duhovniku, zatuo ki so bli zmieran prepričani, de ima kristjanska viera korenine v slovenski kulturi in adna rieč na more preživieti brez te druge. Prù zaradi tuolega so bli preganjani. Lieta 1933 je fasištični režim celuo prepoviedu moliti, pieti, pridgati in učiti katekizem po slovensko. Dobro je, de 80 liet potlè se slovenska maša vrača v Špietar. Mašo po slovensko ob sabotah bo molu g. Lovro Petricig iz Podbarnasa, ki se je lansko lieto varnu damu v Benečijo potle ki je živeu in služu ku famošar vič ku 60 liet na Koroškim, v Avstriji. On pa je pomočnik tudi na Svetih Višarjah, zatuo se zna zgoditi, de kajšno saboto ga na bo v Špietru. Trošt je, de se bo tuole gajalo riedko in de se bo, kàr bo on manjku, ponudu za mašo kajšan drug duhovnik.

Dal 4 maggio, ogni sabato alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone si terrà la messa in lingua slovena, celebrata da mons. Lovro Petricig. La messa è stata fortemente voluta dai membri della Planinska družina Benečije e dal Cai-Valli del Natisone.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp