V Matajurju skroman senjam za Sv. Louronac in Rožinco

 
 
Tudi lietos je biu v Matajurju senjam za Svet Louronac in Rožinco. Pro loko ãVartača“ je parpravla štier dni praznovanja 7., 8., 14. in 15. vošta. Dobro, de se je senjam rivalo organizati, škoda pa program nie biu podoban tistemu prejšnjih liet. Nie bluo dobrih in poznanih skupin za ples, pa kar je narbuj žalostno, nie bluo kulturnega programa, ki je nimar vabu v vas ljudi iz vsieh kraju.
Senjan je zatuo imeu skromno podobo. Če za pomanjknje lepe muzike so bli krivi finačni problemi, se na vie pa, zaki so zbrisali skor vse kulturne točke. Rezultat je biu, de je bluo na lietošnjim sejmu malo ljudi v parmerjavi s prejšnjimi lieti. Troštati se je, de novo vodstvo od pro loko se zavie napak in jih popravi. Nuditi lepoto naše slovenske kulture in bogatijo starih navad kupe s čudovitim ambientam je prava pot do uspeha za vsak senjam. Značilne lokalne točke v programu, se pravi reči, ki se jih na more ušafati drugod, parkličejo ljudi iz vsieh kraju. Saj obiskovalcu na partegnejo v naše vasi pečene klobasice al' taca vina al' krigelj pive. Tuole je lahko ušafati na vsaki šagri. Donašnji dan ljudje iščejo, kar nieso nikoli videli in se na more ušafati drugje.
Spoštovati je trieba tudi domači slovenski jezik. Napisati na manifešte ãRosinza“ namest ãRožinca“ je kazati celemu svetu veliko nekulturo in ignoranco.
Veglih na matajurskim sejmu so ble dvie lepe reči. Parva je fotografska razstava o lokanih temah, ki jo je napravu Marco Gorenszach. Navdušen fotograf je. Njega slike so adna lieuš od te druge. Vriedne so biti na razstavi tudi drugod. Te druga liepa rieč je, de je bla sveta maša spet na Rožinco. Vierniki so paršli v velikin številu in so parnesli žegnavat rože po stari navadi. V pridgi je famoštar gaspuod Natalino Zuanella arzluožu te pravi pomien velikega praznika. »Te narguorš Marijin guod je, pravijo mu tudi polietna Velika nuoč — je jau —. Vsien ljudem kaže smiseu življenja. Cilj je se zaslušiti nebesa.«

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp