V Dreki ciestne table po slovensko

 
 
Dvojezične ciestne tabele, ki bojo imiele imena domačih vasi po slovensko, bojo nastavili tudi v dreškim kamunu. Tuole se bo zgodilo, zatuo ki je v četartak 20. otuberja Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine, na seji v Tarstu, vključu tudi Dreko v seznam kamunu, kjer se vidita italijanski in slovenski jezik.
Takuo bojo hmalu imieli tabele po italijansko in slovensko vsi kamuni v Nediških dolinah. Lani so jih bli nastavli v Podbuniescu in Sauodnji, že lieta priet v Podutani in Sriednjem. Parvi so bli napisali slovenske imena svojih vasi v Garmaku potlé pa v Špietru. Tuole je bluo že vič ku dvejst liet odtuod, kàr so ble tabele armene. Vičkrat so bli neznani arzbuojniki tiste tabele pomazali, vederbali in ukradli. Sada pa so ratale popunama normalna rieč.
De bi tudi v Dreki vajala takuo klicana »vidna dvojezičnost« je zaprosila nova kamunska administracija, ki je pred kratkim povabila v kamunski hram na Razpotju predsednika Institucionalnega paritetnega odbora, ki je Bojan Brezigar, in se z njim poguorila, kakuo varvati domačo slovensko kulturo.
Na seji 20. otuberja je paritetni odbor podpru prošnjo kamunu Tipana in Bardo, de odprejo dvojezična vartca in primarni šoli v Tipani in na Njivici. Podparu je tudi trijezični pouk v Kanalski dolini, ki sta ga vprašala kamuna Trbiž in Naborjet-Ovčja vas.
Tuole pa na pomieni še, de bojo dvojezične in trijezične šuole hmalu odparli. Sklep paritetnega odbora je samuo parva štopinja. Odločilno besiedo bota imiela odborništvo za šuolo dežele Furlanija-Julijska krajina in ministerstvo za šuolo v Rimu.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp