V domače vasi prihaja pustni čas_Nei nostri paesi arriva il carnevale

7pust MarsinU telin cajtu se domači pustje u Nediških dolinah organizavajo, de bi pustinal’ po vaseh. Lietos je pustni cajt dug, saj bo Debelnica u nediejo 2. marča, Mali pust u pandiejak 3. marča, Veliki pust 4. marča an Pepeunica 5. marča. Po navadi usak guod u Nediških dolinah sparjemajo tipične domače jedila, gledè Pusta smo zviedli, de je bla navada skuhat sope. Runal’ so jih s te starin kruhan, ga zriezal’ an usako fleto impanal’ tu ici zmiešanin z mliekan. Potada so sope ocvarli tu sajinu, donas tu olivnin ojan al’ tu ojam od bažižu (olio di arachidi). Kàr so lepuo ocvarte, sope je trieba poluožti na karto an, kàr se pohladé, jih potrositi s cukerjan. Do 70. lietih priejšnjega stuoletja so pustinal’ samuo možje, potlè pa usi kupe, možje an žene. Za njin’ je biu nimar kajšan, ki je godu na ramoniko. Hodil’ so od hiše do hiše, parnesli puno veseja an pobral’, kar so jim ponudli domačini. Po navadi je šlo za jajca, kajšno klobaso al’ salam. Zvičer so pustje usi kupe vičerjal’ an kuhal’, kar so bli pobral’ čez dan: fartaje s koščiči klobas, polento, svinjsko mesuo an kuhnjo. Na te zadnji dan pusta so možje povabli žene na vičerjo, ki so jo nardil’ u kajšnin skednju al’ oštariji tu vasi. Lietos so ruonški pustuovi z anjulcam, zluodjam an pustmi že začel’ pustinat u soboto 8. febrarja, 22. bojo u Dolenjin Ruoncu, 1. marča pa bojo cieu dan pustinal’ od Skubine do Brišč. U saboto 8. marča bojo zakjučil’ z vičerjo odparto usiem par Škofe u Podbuniescu (usak plača 25 euro). Tist, ki če iti, naj pokliče do 5. marča Amedea Sturam, na cell. 3391741488. U Marsinu bojo tradicionalni pustuovi s kakuošo an petelinan pustinal’ u nediejo 2. marča, z odhodan ob 11. uri iz Gorenjega Marsina pruot dolenjemu koncu, kjer bojo zakjučil’ z veselico u baru vasi. Dan priet, u saboto 1. marča, bojo marsinski pustje pustinal’ cieu dan po dolini, u Podbuiescu, Briščah, Špietru, Dolenjin Barnasu an u Tarčetu. U nediejo 2. marča popudan bojo u Čarnemvarhu pustinal’ Blumarji. Tudi skupina pustuovu iz Sriednjega je napravla bogat kolendar pustinanja. Matajurski pustiči s suojimi klabuki z rožami, rožastami bluzami an bargeškami bojo pustinal’ u saboto 1. an u nediejo 2. marča po vaseh sauonjskega kamuna; u pandiejak 3. an u torak 4. marča pa u Marsinu. U saboto 15. febrarja usi pustje iz Nediških dolin se bojo srečal’ u Tolmeču, kupe z drugimi iz ciele Furlanije, iz Španije an Portugalske, na mednarodni sprevodu pustuovu »Pre-Christian Traditions Masquerades«.

Si avvicina il periodo di carnevale, festa particolarmente sentita nelle valli del Natisone dove i gruppi dei diversi paesi con le loro maschere tipiche cominciano già ad organizzarsi. Sabato 15 febbraio tutte le maschere delle valli del Natisone saranno ospiti insieme alle altre maschere della regione alla sfilata internazionale a Tolmezzo a cui parteciperanno anche i gruppi di Spagna e Portogallo. Il gruppo di Rodda con l’angelo e il diavolo sfilerà il 22 febbraio e il 1° marzo nelle frazioni di Rodda. Il gruppo di Mersino sfilerà per le frazioni di Pulfero il 1° marzo, mentre il 2 ci sarà festa a Mersino superiore e Mersino inferiore. Il 2 marzo tradizionale sfilata dei Blumarji a Montefosca. Le maschere di Matajur saranno, invece, il 1° e il 2 marzo nei paesi del comune di Savogna e il 3 e il 4, invece, a Mersino.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp