V Benečiji 10 let brez kostanja_La Benecia senza castagne

Od nimar je v Benečiji otuber miesac kostanja. Kostanj je imeu velik prestor v domači ekonomiji. Zadost je pomisliti, de so ga pardielali za celo Furlanijo. Vozili so ga od vasi do vasi in zamenjali za sierak. Prestor je imeu celuo v vierskim ¡ivljenju, saj se jesenski sejmi par nas kličejo burnjak. K cerkvenim so se v zadnjih lietah parložli tudi posvietni in kulturni burnjaki, ki v Nediške in Terske doline parkličejo puno ljudi iz vsierod. Tudi lietos so parpravli puno burnjaku. A kostanj, ki ga bojo na njih gostam ponujali, na bo domač. »Tisti, ki bojo paršli k nam in ga bojo tiel’ kupit, ga ne bojo dobili. Lietos kostanja par nas nie. Videli smo, de ga je dozorielo 80 par stuo manj ku 3 lieta nazaj, kàr je bla kostanje že naliezla šiškarica. Za naslednjih 10 liet na moremo računat na domač kostanj. Žalostno, a je takuo,« nam je poviedu Stefano Predan, sekretar Kmečke zveze za vidensko provinco. Šiškarica je golazan, insekt (Dryocosmus kuriphilus po latinsko, Cinipide galligeno del castagno po italijansko). Drevesa je trieba zdraviti, a nobedan se nie še lotu telega diela. »Guorit muoramo v Tarstu in Vidnu, zak’ je Furlanija Julijska krajina sama italijanska de¡ela, ki ni vključena v državnem programu, ki gleda kakuo rešiti tele problem,« je dodau Predan. Al’ je pa kajšno dobro zdravilo za beneške kostanje? » Lahko bi s Kitajske parnesli v naše kraje škodljivca (paraksita), ki se kliče Torymus sinensis, in je naravni naspruotnik Šiškarice. De bi tuole naredili, bi bluo trieba imiet sude na razpolago in parpravit ‘an program. Vseglih bo trieba čakat kakih 5, 6 liet, de bi se boliezan pregnala in potlé œe kajšno lieto, de bi paršli na staro produkcijo kostanja. A če tuolega na bomo nardil’, bo donašnja situacija ostala 15 liet in še vič.« Hvala Bogu drugi sektoriji beneškega kmetijstva kažejo buojšo sliko. »Pardielo jabuk je dobro in buj veliko ku lani. Čeprù je bluo poletje suhuo, so tarpiele samuo jabuke nasajene, kjer je malo zemje al’ kamnje. Tudi za sierak je bla sezona dobra a so težave zauoj dujih prascu (merjascu po slovensko, čingjalu po italijansko) in druge žvine. Škoda je bla velika. Par kajšnim kraju je šlo v nič vič ku 50% pardiela,« nam je poviedu provincialni sekretar Kmečke zveze. Problem dujih prascu gre naprej že vič cajta. »Regionalni zakon predvideva, de Provinca kmetam veplača škodo – je jau Predan –. Plačajo pa samuo za tri lieta, te četarto nič vič. Zatuo bo trieba hitro spremenit zakon. Tudi zaki škoda pride plačana do 70 tavžint evru za vsako kmetijo. Tiste pa ki imajo 10-15-20 taužint evru škode, na parjemajo telega denarja. Drug problem je, de Dežela gleda na tele denar, ne ku povračilo škode, ampa prù ku prispevak (kontribut). Gre za evropske mehanizme, ki špalijo telo rieč in ki jih je trieba hitro rešit. Mi od Kmečke zveze bomo tele problem dali na mizo, kàr se bomo srečali z regionalnim ašešorjam za kmetijstvo Bolzonellam.« Kmečka zveza je seviede kar naprej aktivna za promocijo Beneškega kmetijstva. Tudi lietos bojo nje člani prodajali na sejmah po Nediških in Terskih dolinah. S kamunuam Bardo Kmečka zveza parpravja Burjanko, ki bo 12. in 13. otuberja. Lepuo je tudi, de je v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini nimar vič mladih kmetu. »Mladi se parbližavajo dielu na puoju, na travnikah in v hosti – poudarja Predan –. Sada čakamo na novo evropsko obdobje 2014-2020. Sigurno bojo novi finančni prispevki na razpolago tudi za mlade, ki bojo tieli se ukvarjati s kmetijstvom. Takuo za par liet bomo v naših krajih odparli nove kmetije in bojo v njih dielali mladi ljudje.«

I castagni delle valli del Natisone già da qualche anno sono devastati da un parassita chiamato cinipide galligeno del castagno. «La situazione – ha detto al Dom Stefano Predan, segretario della Kmečka zveza – è da risolvere a livello regionale. Il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione italiana, infatti, a non essere inserita nel programma nazionale volto a risolvere questo problema». Nonostante le difficoltà, comunque, anche quest’anno nei paesi delle valli del Natisone e del Torre ci saranno i «Burnjaki», le tradizionali feste delle castagne.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp