V Benečijo parhaja Pust_Nei nostri paesi arriva il Carnevale

Okuole deset skupin pustuovu bo v saboto, 7. febrarja, od treh popudan pustinalo po Škrutovin. Novico nam je poviedu Giordano Terlicher, predsednik komitata za senjam Sv. Roka, ki tuole organizava. Na začetku bo sprehod otruok, potle bojo pustinale skupine iz Nediških dolin (Ruonac, Marsin, Matajur, Sriednje, Sv. Lienart, pustuovi iz Hločja, ki imajo oblieke spledene iz like) an iz Terskih dolin, iz Mažeruol, Černjeje an iz Čaniebole. Sprehod pustuovu se bo zaparu v paleštri v Gorenji Miersi, blizu kraja kjer je poliete senjan Sv. Roka. Kjek dobrega za pojest an popit bo, seviede tudi veselica z muziko. Če bo slava ura bo pustinanje le u paleštri u Škrutovin.
Domači pustuovi imajo vsake lieto bogat program v Benečiji. Ruonški pustje s tradicionalnimi angelan, hudičan an s pustam bojo pustinal’ po Gorenjim Ruoncu v petak 30. ženarja ob sedmi zvičer an drug dan le ob tisti uri v Dolenjim Ruoncu. V nediejo 8. febrarja pa bojo ruonški pustje, ki jih oznanja rapotija zuonu pusta, ki maltra ljudi z lesenimi klieščami, šli v Benetke. Njih pustinanje, ki bo v saboto, 14. febrarja, še v Ruoncu, bojo zakjučil’ ku ponavadi s skupno vičerjo.
V nediejo, 15. febrarja, od dvieh naprej bota v Čarnem varhu tradicionalno pustinanje Blumarju an planinski pust s Planinsko družino Benečije. Besieda blumar parhaja iz niemške blumen, ki pride reč roža, saj tela maškera se zdi ‘dna roža, ki kuka iz sniega, de bi oznanila pomlad. Biela oblieka blumarju simbolizira snieg, pofarbani klabuk pa rožo. V saboto 7. an v nediejo, 8. febrarja, bojo blumarji gostje velikega planinskega pusta v kraju S. Michele all’Adige v deželi Trentino Alto-Adige.
Marsinski pustje, s kakuošo, petelinan an z babo, ki nose moža tu koš, bojo v saboto, 14. febrarja, pustinal’ po vaseh podbunieškega an špietarskega kamuna; v nediejo 15. bojo pa okuole devete v Matajure; ob 11. uri bojo začel’ bandrat v Gorenjin Marsinu an zakjučil’ zvičer v dolenjin koncu vasi.
Po Marsinu bojo Matajurci pustinal’ v torak 17. febrarja. V saboto 14. an v nediejo, 15. febrarja, bojo pustinal’ po vaseh sauonjskega kamuna an morebit, se spustil’ do Klenja.
Te gardi, te liepi, veliki pust an pustica iz Sriednjega bojo tudi lietos rapotal’ po vaseh Nediških dolin.
V Terskih dolinah bo v saboto, 14. febrarja, ob 14.30 v Sedliščah tradicionalni Veliki pust.
V Reziji pa bojo rezijanski pustuovi pustinal’ u Bili u nediejo 15. febrarja an u torak 17. zvičer.
Na dan Pepeunice ob 19.uri, le v Bili, bojo zažgal’ babaca.

Si avvicina il Carnevale a cui i gruppi della Slavia si stanno già preparando. Venerdì 30 gennaio, le maschere di Rodda, saranno alle 19 a Rodda inf. Sabato 7 febbraio alle 15 sfilata a Scrutto. Sabato 14 carnevale di nuovo a Rodda. Sempre il 14 le maschere di Mersino saranno in giro per i paesi dei comuni di Pulfero e San Pietro; domenica 15 saranno, invece, a Matajur. Domenica 15, carnevale della Planinska družina Benečije a Montefosca. Sempre il 15 le maschere di Matajur saranno a Clenia.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp