Uspehi Planinske družine Benečije_Planinska družina Benečije tra noi

13PdbNa 26. občnem zboru Planinske družine Benečije, ki je biu v petak, 23. februarja, v večnamenski dvorani v Sauodnji, je član društva Pio Canalaz parjeu šenk, zauoj, ki je lanske lieto napravu narvič dežurstva v koči (kar 14) an so noni dobil’ pail za te male navuode. Med noni sta tudi sauonjski šindik Germano Cendou an Luisa Battistig, predsednica Planinske družine. V sojin govoru je Luisa podčartala skarb društva za otroke an mlade, »de bi jih vkjučil’ v naše dejavnosti an dokazal’ de domači slovenski izik je še živ med nami«. V telim duhu bojo od 25. do 27. luja lietos v Domu na Matajure učil’ otroke, kuo se obnašati v naravi, jim poviedali o zgodovini an navadah, jih pejal’ gledat lepote gore. Namenjeno je tudi otrokan ogled te dujih žvin v naravi, v programu 27. maja, v okolici Viškorše, v Karnajski dolini. Lietošnji polietni izlet bo na goro Pasubio. Šu bo naprej uspešni program, v kerem P.D.B. tri pohode napravja kupe s planinskim društvom Kobarid.
Med dejavnostmi je Skokica smuča lietos parklicala na snieg v Podklošter 45 učencu, med kerimi 6 se je učilo snowboard. Za nediejo, 11. marča, je v parpravi poseban dan smučanja v kraju Forni di Sopra, v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, kerega je P.D.B. članinca. Začne pa 3. marča korš plavanja Skokica plava v čedajskem bazenu.
Na spletni strani kot tudi na facebooku je program društva an vsaki konac tiedna se povie če je koča (ki je zaparta ob slabem vremenu) odprta an kduo je dežuren. Člani se troštajo, de bi dobili prispevek od Dežele, de bi spejal’ do koče darva s helikopterjem. Saj nie takuo lahko skarbiet za ogrevanje koče na taki starmini. Doložmo tudi, de nekateri člani Planinske čedejo neke steze, kar se gaja po iniciativi komisije Giulio Carnica Sentieri.
Planinska družina šteje 135 članu an 85 otruok. Počasi raste tudi mala skupina plezaucu, za kero skarbi Igor Tull, ki kàr je ura buj liepa, se uči pliezat ankrat na tiedan na Štupci.
Vičera so se med gosti udeležil’ predsedniki meddruštvenega odbora Posočja, planinskih društev Brda, Nova Gorica, Cai Valnatisone, Kobarid in Tolmin.

Nella sala polifunzionale di Savogna/Sauodnja si è svolta, il 23 febbraio, la 26. assemblea ordinaria dell’associazione Planinska družina Benečije. In tale occasione è stato conferito un presente al membro Pio Canalaz, che nell’anno trascorso ha effettuato il maggior numero di turni al rifugio Dom na Matajure (ben 14), mentre i nonni hanno ricevuto un pile per i propri nipotini. Tra i nonni c’erano, tra l’altro, anche il sindaco di Savogna, Germano Cendou, e la presidente della Planinska družine Benečije, Luisa Battistig. Nel proprio intervento, quest’ultima ha sottolineato l’attenzione dell’associazione per i bambini e i giovani, che si propone di «coinvolgerli nelle nostre attività e dimostrare che la lingua slovena locale è ancora viva tra noi». Con tale spirito, dal 25 al 27 luglio, al rifugio Dom na Matajure sarà insegnato ai bambini come comportarsi nella natura, si parlerà loro di storia e usanze, li si accompagnerà a vedere le bellezze della montagna. Non solo ai bambini è rivolta la visita dagli animali selvatici nella natura in programma il 27 maggio nei pressi di Monteaperta/Viškorša, in Val Cornappo. La gita estiva di quest’anno, invece, avrà come meta il monte Pasubio. La P. D.B. riproporrà anche la coorganizzazione di tre camminate insieme al sodalizio alpinistico Planinsko društvo Kobarid.
Tra le attività organizzate, quest’anno l’iniziativa Skokica smuča ha richiamato sulle nevi di Arnoldstein/Podklošter 45 alunni, 6 dei quali hanno frequentato lezioni di snowboard. Per domenica, 11 marzo, è in preparazione una giornata di sci particolare a Forni di Sopra, in collaborazione con l’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia- Zsšdi, cui la Planinska družina Benečije è affiliata. Il 3 marzo avrà inizio il corso di nuoto Skokica plava, che si svolgerà nella piscina di Cividale.
Il programma dell’associazione è disponibile sia sul sito internet sia su Facebook. Ogni fine settimana, inoltre, viene annunciato se il rifugio Dom na Matajure (tenuto chiuso in caso di maltempo) sia aperto e chi vi presti servizio. I membri confidano nell’ottenimento di un contributo regionale finalizzato a trasportare legna al rifugio in elicottero. Non è molto facile, infatti, tenere riscaldato un rifugio che si trova su pendii così ripidi. Su iniziativa della commissione Giulio Carnica Sentieri, alcuni dei membri del sodalizio si occupano della pulizia di alcuni sentieri.
La Planinska družina annovera 135 membri e 85 ragazzi. Un poco alla volta è in crescita anche il piccolo gruppo di arrampicatori seguito da Igor Tull, che una volta a settimana, quando c’è bel tempo, impara a arrampicarsi a Stupizza/Štupca.
All’assemblea hanno partecipato, tra gli ospiti, i presidenti del comitato Meddruštveni odbor Posočje e delle associazioni alpinistiche di Brda, Nova Gorica, Cai Valnatisone, Kobarid e Tolmin.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp