Urniki svetih maš za Vahti_Le messe dell’1 e 2 novembre

Vsi se vsako lieto čudimo, kakuo oživé naše vasi za Vahti, parvega in drugega novemberja, na guod Vsieh Svetih in za spomin viernih duš. Tela dva dneva imata veliko muoč par naših ljudeh, ki pridejo iz vsieh kraju in napunijo vse cierkva in britofe v naših skor zapuščenih vaseh. «Trieba je vzdigniti glas an jasno oznanjevati resnice naše viere, ki dajejo muoč an upanje. Dozoreu je nazaj cajt, de bomo tuole spet ponovili an de praznik Vsieh svetniku an Spomin viernih duš zbudì v nas viero v večno življenje, tuo je v Boga, ki je naše resnično življenje, v telim svietu an posebno v Božjem svietu. Obuditi tolo viero na pomeni, de se zapremo v cierkva an de bomo molili nuoč an dan, brez nič druzega dielati. Naspruotno! Tala viera nam dá pravo modruost, de bomo znali živieti življenje, ki bo vriedno človieka an Boga», je napisu v Domu msgr. Marino Qualizza. Vahti bojo lietos drugačni. V Sloveniji so prepoviedane svete maše in druge andohti, v Italiji pa bojo 1. in 2. novemberja maše in druge moltive v spoštovanju pravil, ki so v veljavi od 18. maja. Po navadi se za Vahti poklonimo zaslužnim Slovencam v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, ki so umarli, kakokor tudi sudadan in partizanam padlim v vojski. Lietos je tudi tele spomin okarnila pandemija. V saboto, 24. otuberja, bi muorli šindaki in druge oblasti iz Čedada in Nediških dolin iti v Kobarid, de bi se poklonili našin sudadam, ki so padli vparvi svetovni vojski in počivajo v kostnici par Svetim Antonu. Ceremonijo je italijanski konzulat v Kopru zaradi epidemioloških razmier odpoviedu. Glih takuo je odpoviedan tradicionalni poklon delgaciji Slovencu iz Benečije in Soške doline ter Anpi Nediških dolin spomenikam partizanam padlim v drugi svetovni vojski in grobuovam nekaterih zaslužnih ljudi. Muoru bi biti v saboto, 31. otuberja.

Nella solennità di Tutti i Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, ricorrenze molto sentite in Benecia, Resia e Valcanale, l’1 e il 2 novembre avranno luogo cerimonie religiose in tutti i paesi. Naturalmente, nel rispetto delle norme per la prevenzione dei contagi da coronavirus in vigore dallo scorso mese di maggio. Nella tabella allegata riportiamo gli orari delle funzioni.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp