Unicefova točka za najmlajše_Punto Unicef per bimbi e adolescenti

Tolmin se je pridružil drugim krajem po Sloveniji, ki so naredili korak naprej k zmanjševanju nasilja nad otroki. Pridružili so se Unicefovemu projektu Varna točka in odprli Center Mala hiša, kjer želijo pomagati, da bodo otroci in mladostniki rasli v čim bolj varnem in prijaznem okolju. Namen Varne točke je ponuditi prvo pomoč otrokom, ki doživljajo nasilje. Cilj projekta je prizadevati si blažiti otrokovo trenutno stisko in ga po potrebi napotiti na druge organizacije, kjer lahko dobi strokovno pomoč.

V Varni točki so prisotni usposobljeni ljudje, ki znajo otrokom in mladostnikom v stiski prisluhniti, nuditi trenutno zaščito ter osnovne informacije in pomoč pri reševanju težav. Unicefove Varne točke pripomorejo k ustvarjanju ozračja večje varnosti za otroke in mladostnike v okolju, kjer so odprte. Otroci se tja lahko zatečejo po pomoč ob različnih težavah: ko so v stiski, ko so ogroženi s strani vrstnikov, v stresnih situacij v šoli, kadar ne morejo priti v stik s starši, če potrebujejo pomoč pri domači nalogi ali zgolj prijazen pogovor. Unicefovo Varno točko v Tolminu označuje modra nalepka s smejočo se hišico, ki je ob vhodu v Center Mala hiša. Otroci in mladostniki se lahko tja obrnejo v primeru kakršne koli težave ali stiske ob ponedeljkih in petkih od 12.00 do 18.00 ali kadar koli prek spletne strani www.varnetocke.si. (P. U.)

Tolmin si è unita alle località che in Slovenia hanno fatto un passo avanti verso la riduzione della violenza sui minori. Aderendo al progetto Unicef sui punti sicuri, è stato aperto il centro Mala hiša, dove ci si adopererà per far sì che bimbi e adolescenti crescano in un ambiente il più possibile sicuro e piacevole. L’intento del punto sicuro è offrire primo soccorso ai bimbi vittime di violenza.

Scopo del progetto è adoperarsi per alleviare la situazione di difficoltà del bimbo nonché, se ce n’è il bisogno, indirizzarlo verso ulteriori organizzazioni, dove possa ricevere l’aiuto di esperti. Ci si può rivolgere al centro in casi di difficoltà, in caso di bullismo da parte dei coetanei, per situazioni di stress a scuola, quando non si riesce ad avere contatto coi genitori, per ricevere aiuto nei compiti o anche per una semplice chiacchierata. Bimbi e adolescenti vi potranno accedere i lunedì e i venerdì dalle 12.00 alle 18.00 o in qualunque momento attraverso il sito internet www.varnetocke.si.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp