Umaknili spremembe zaščite_Ritirate le modifiche alla tutela

Deželni odbornik za lokalne avtonomije, Pierpaolo Roberti, ki ima tudi resor za jezikovne manjšine,  je med sejo deželnega sveta v petek, 21, junija, umaknil predlog spremembe deželnega zakona 26/2007 o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, ki je bil vključen v osnutek deželnega zakona omnnibus. S predlogom so nameravali uvesti novega registra za društva, ki delujejo za ohranjanje jezikovinih različič  v Kanalski dolini ter v Nediških in Terskih dolinah. Proti spremebi zakona 26/2007 se je izrekla posvetovalna deželna komisije za slovensko manjšino. “Novi register bi ustvaril nova trenja na območju videnske pokrajine, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001, kar bi bilo slovenski narodni skupnosti v hudo škodo. Če deželna uprava želi pomagati zgoraj omenjenim društvom, lahko to naredi, vendar ne tako, da se sprevrača deželni zaščitni zakon,” sta v skupnem sporočilu poudarili krovni organizacij SSO in SKGZ.

L’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha la delega alle identità linguistiche, durante la seduta del Consiglio regionale del 21 giugno, ha ritirato la proposta di modifica alla legge regionale 26/2007 di tutela della minoranza slovena inserita nell’ambito della legge omnibus. La proposta mirava alla creazione di un nuovo albo delle associazioni impegnate nella tutela delle varianti linguistiche di Valcanale, valli del Natisone e del Torre. Contro la modifica si era espressa la Commissione consultiva regionale per la minoranza slovena. “Il nuovo registro creerebbe nuovi attriti nel territorio della provincia di Udine, nel quale si applica la legge di tutela 28/2001, fatto che danneggerebbe pesantemente la comunità slovena. Se l’amministrazione regionale desidera sostenere le associazioni di cui sopra, è libera di farlo, ma non stravolgendo la legge regionale di tutela”, avevano evidenziato le due sigle di raccolta della minoranza slovena, Sso e Skgz.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp