Čudovita Rožinca v Dreki je parklicala puno ljudi

 
 
Lietošnja Rožinca par Mariji Devici v Dreki je dobila 'an liep šenk, zak' v nediejo zvičer 14. vošta so predstavili dokumentarni film, ki kaže, kakuo se mole an speje Božična Devetica, stara an hvalevriedna navada naših beneških vasì.
Za tuole parpravit so dielali skor celo zimo, an še kjek vič. Tavzint an petstuo ur snemanja je bluo, od katerih je paršla ciela scenografija, ki traja 'no dobro uro. Dvd je parpravlo domače kulturno društvo »Kobilja glava«, financirala an izdala ga je zadruga »Most«.
Puno ljudì se je bluo zbralo na predstavitvi v kamunskim hramu na Razpotju. Guorli so vičešindik Michele Coren, famoštar g. Federico Saracino, predsednik zadruge Most Giuseppe Qualizza, predstavnica Kobilje glave, Fabio Bonini an Giacinto Iussa, ki sta poskarbiela za posnetke an režijo. Antonio Qualizza, ki je vodu pieuke.
Še vič ljudi je paršlò v Dreko drugi dan, prù na Rožinco. Praznik je predvsiem vierski an takuo ga ljudjè štiejejo. Zadost je bluo pogledati, dost ljudì se je bluo zbralo v božjem hramu an okuole liepe cierkve, ki je posvečena prù Mariji Devici vnebovzeti.
De bi dali možnost se udeležiti tudi duhovnikam bližnjih far, maša je bila opudan. Somaševanje je vodu direktor liturgičnega urada par Videnski nadškofiji in čedajski kaplan g. Loris Della Pietra. Z njim so bli špietarski dekan mons. Mario Qualizza, lieški famoštar g. Federico Saracino, podutanski famoštar g. Rinaldo Gerussi an dreški nedieski famoštar mons. Marino Qualizza. Pieu je pievski zbor »Rečan« lepo latinsko mašo an naše parljubljene Marijine piesmi. Andoht se je končala z dugo precesijo okuole britofa an cierkve.
Bali so se, de bo vrieme nadlegovalo, pa je parpustilo lepuò vse do konca spejati. Daž se je parkazu samuo na pou kosila, ki je bluo dol na placu na Razpotju. Pa vsaj do treh nie bilo nič posebnega, takuo de je parpustilo tudi vžiti zadost par mieru, kar so bli kuharji parpravli.
Tri reči pa so vriedne spomina an zahvale. Parvo: tiste ženske an kajšan mož, ki so skarbieli, ne samuo za tele praznik, de bi lepuo parpravili cierku an prostor okuole nje; tiste, ki so parpravli rože, ki jih požegnavamo, an tonkače, ki so dajali veseje. Drugo: pievski zbor, ki na štieje samuo zelo zaslužnih pieucu že v lieteh, ampak tudi mlade z voditeljico Stefanio Rucli; tuole kaže, de čemo živieti le naprì. Trečje: mladega duhovnika Lorisa Della Pietra, ki ima rad naso Benečijo, takuo, de je lepuo pozdravu po sloviensko an zaželeu, de bojo domači ljudje ohranili viero an kulturo.
Rožinca v Dreki je obljuba, de Drečani puojdejo naprì po pravi poti takuo, ki Devica Marija uči.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp