TV kanalov iz Slovenije ne vidijo več_I canali sloveni non si vedono più

Tromeja na Peči/Il triplice confine sul monte Forno

Že več kot dva tedna v Kanalski dolini ne vidijo več programov RTV Slovenija. Govorimo o kanalih kot so RTV SLO 1, 2 in 3, a tudi o drugih, kot so Vaš Kanal, TV Koper, itd.

Območje za Kanalsko dolino pokriva oddajnik Radiotelevizije Slovenije, ki se nahaja na Peči nad Ratečami, na območju tromeje.

Vidljivost programov v slovenščini je tudi med Slovenci v Kanalski dolini zelo razširjena. Samoumevno je, da igra osrednjo vlogo pri ohranjanju slovenske besede. Programi v slovenskem jeziku, še posebej vsakodnevno poročanje, med drugim omogočajo tesnejše stike s Slovenijo.

Nevšečnost je več domačinov spodbudila, naj pisno opozarja pristojne urade na Radioteleviziji Slovenija. S prošnjo, da bi vprašanje čim prej rešili, so pisali iz raznih koncev Kanalske doline, od Bele Peči do Ukev. Na težavo je med drugim opozorilo Združenje don Mario Cernet.

S Tehnološkega nadzornega centra oddajnikov in zvez RTV SLO so po meritvah pred kratkim potrdili, da je v Kanalski dolini moten, oziroma onemogočen sprejem nacionalnega multipleksa DVB-T (MUX-A), ki vključuje programe: SLO1, SLO2, SLO3, TV KP, TELE M, in Vaš Kanal. Signal je povsem normalen tako na slovenski, kot na avstrijski strani. Na frekvenci RTV SLO (K32) se je pa pojavil na področju Kanalske doline nov ponudnik DVB-T kanalov, ki moti signal RTVSLO. To je ponudnik RAI WAY z več kot 15 programi.

Na Radioteleviziji Slovenija se trudijo, da bi rešili nastalo situacijo. Zgleda pa, da je družba RAI WAY postavila na anteno nad Trbižem nove aparate, ki naj bi omogočali sprejem novih kanalov. Ti naj bi preprečevali vidljivost programov RTV SLO v Kanalski dolini. 

Zagotovo bi pomagalo sodelovanje tudi s strani družbe RAI in italijanske strani na sploh. (Luciano Lister)

Da oltre due settimane in Valcanale non sono più visibili i canali di Rtv Slovenija. Oltre a Rtv Slo1, 2 e 3, non sono visibili nemmeno canali come Vaš Kanal, Tv Koper, ecc.

Il ripetitore di Radiotelevizija Slovenija che serve anche la Valcanale è situato sul monte Forno/Peč, nella zona del triplice confine. Va da sé che la fruizione dei programmi radiotelevisivi in lingua slovena gioca un ruolo importantissimo anche in Valcanale, nel mantenimento della lingua e di legami diretti con la Repubblica di Slovenia.

L’inconveniente ha già spinto diversi valcanalesi, da Fusine/Bela Peč a Ugovizza/Ukve, a scrivere agli uffici competenti di Rtv Slo. A interessarsi in merito è stata anche l’Associazione/Združenje don Mario Cernet.

Dal Centro di controllo tecnologico dei ripetitori di Rtv Slo è stato comunicato che sono già stati effettuati alcuni rilevamenti. In Valcanale è disturbata la ricezione del multiplex DVB-T (MUX-A), che comprende i canali Slo1, Slo2, Slo3, Tv Koper, Tele M e Vaš Kanal. Il segnale non presenta anomalie sia da parte slovena sia da parte austriaca. Nella zona della Valcanale, sulle frequenze di Rtv Slo (K32) è comparsa una nuova offerta di canali DVB-T, che disturba il segnale di Rtv Slo. Si tratta di Rai Way, con più di 15 canali.

Da Radiotelevizija Slovenija hanno fatto sapere che si sta lavorando per una risoluzione del problema. Al momento pare che su un’antenna situata sulle montagne nei dintorni di Tarvisio/Trbiž siano da poco state installate nuove apparecchiature, che permettono la ricezione di nuovi canali, ma che impediscono la visibilità dei programmi di Rtv Slo in Valcanale.

Una collaborazione da parte di Rai e italiana in generale non potrebbe che giovare a una soluzione più rapida possibile.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp