Turk: »Za neodvisnost smo potrebovali um in pogum«

 
 
V petek 24. junija so Slovenci doma in po svetu praznovali 20-letnico rojstva neodvisne in samostojne slovenske države. Velik praznik je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani ob prisotnosti predsednikov štirih obmejnih republik italijanski Giorgio Napolitano, avstrijski Heinz Fischer, hvaški Ivo Josipovi¾ in madžarske Pál Schmitt.
Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Danilo TŸrk, ki je med drugim podčrtal, da »za neodvisnost smo potrebovali um in pogum. Imeli smo oboje. Danes, dvajset let pozneje, smo upravičeno ponosni na številne dosežke naših prvih dveh desetletij. Naša država praznuje svojih prvih dvajset let kot uspešna država vseh državljanov, kot država, ki je na vseh področjih veliko dosegla, in kot država, ki je spoštovana pri sosedih in tudi v vsej mednarodni skupnosti«.
Predsedniški govor ni bil le slavnostnega značaja. TŸrk se je namreč dotaknil perečih socialnih, političnih in gospodarskih problemov države. »Najprej — je poudaril —, našo državo moramo bolje upravljati. Država je dragocen instrument, ki zahteva pazljivo ravnanje in mnogo večje spoštovanje, kot ga premoremo danes. V suvereni državi moramo vsi spoštovati temeljno zapoved, da so institucije naše države življenjskega pomena za naše skupno dobro.«
Nato se je predsednik TŸrk dotaknil socialnih in gospodarskih problemov. »Nadalje — je dejal —, sprejeti moramo dejstvo, da potrebujemo nove ravni kakovosti v našem gospodarstvu in socialni politiki. Naš razvojni model se je v glavnem že izčrpal. Naše prebivalstvo je vse starejše, naše mednarodno okolje pa vse zahtevnejše. Smo del Evrope in sveta, v katerem je ekonomski uspeh težje dosegljiv, življenje pa zahteva več znanja in ustvarjalnosti. Poiskati moramo našemu času ustrezne rešitve v izobraževanju in zaposlovanju.«
Pred osrednjo proslavo je v ljubljanski stolnici potekala sveta maša za domovino, ki jo je vodil dekan kardinalskega zbora in nekdanji državni tajnik Svetega sedeža kardinal Angelo Sodano. Kardinal Sodano je zbrane uvodoma pozdravil v slovenščini in jim prenesel pozdrave Svetega očeta. »Skupaj se bomo zahvalili Gospodu za darove, ki jih je podelil vaši narodni skupnosti v zadnjih 20 letih. Obenem bomo prosili za božjo pomoč, da bi mogli napredovati na poti pravičnosti in miru,« je dejal.
V homiliji je ljubljanski nadškof in metropolit mons. Anton Stres gradnjo države primerjal z gradnjo hiše in se ob tem nanašal na evangeljski odlomek, ki govori o Jezusovi prispodobi o dveh ljudeh, ki gradita hišo na skali in na pesku in ob tem pojasnil, da vsaka skupnost, tudi politična, je zgrajena na skupnih vrednotah, ne samo na interesih. »Interesi so kakor pesek, danes so in jutri jih odnese vihar prve spremembe,« je dejal. Vrednote pa so več kakor samo interesi, so trajne, brezčasne in brezpogojne, tako kot je trajno, brezčasno in brezpogojno dostojanstvo človeške osebe, ki je temeljna vrednota. Ta vrednota državi nalaga zagotavljanje pravičnosti: «Samo tam, kjer vlada pravičnost, je ohranjeno človekovo dostojanstvo. Če ni pravičnosti, zavlada nasilje. Ali pravičnost ali nasilje, tretje možnosti ni,« je podčrtal.
Po maši je v stolnici zbrane nagovoril predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp