Tudi plezanje lahko združuje_Anche l’arrampicata unisce

Projekt nadgradnje domače umetne plezalne stene je bil glavna tema obiska v Gorenji Miersi novega kobariškega župana Marka Matajurca v sredo, 13. februarja, na povabilo župana Občine Svet Lienart Antonia Comugnara. Udeležili so se ga tudi župani Špietra Mariano Zufferli in Podbuniesca Camillo Melissa ter predsednik Fundacije Poti miru v Posočju Zdravko Likar. Po ogledu plezalne stene, ki se nahaja v telovadnici občinskega solškega središča (sprejel jih je predsednik društva Natisone Climbing Cristian Vogrig), so župani preučili možnost, da bi projekt pijavili v aktualnem razpisu programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenijain tako pridobili evropska sredstva. Beneški župani so od gosta želeli imeti tudi strokvne nasvete, saj je Matajurc izkušen alpinist in celo podpredsednik slovenske Gorske reševalne službe. Seveda je bila priložnost, da bi se pogovorili tudi o drugih skupnih temah in načrtih, saj so vse štiri občine pristopile k čezmejnemu grozdu.

Il progetto di sviluppo della locale parete di arrampicata è stata al centro della visita a Merso Superiore del nuovo sindaco di Kobarid, Marko Matajurc, mercoledì 13 febbraio, su invito del sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro. All’incontro hanno partecipato anche i sindaci di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, e di Pulfero, Camillo Melissa, nonché il presidente della Fondazione Poti miru v Posočju, Zdravko Likar. Dopo il sopralluogo alla parete di arrampicata (accolti dal presidente dell’associazione Natisone Climbing, Cristian Vogrig), che si trova nella palestra del centro scolastico comunale, i sindaci hanno valutato le possibilità di concorrere con il progetto di sviluppo per la struttura ai fondi europei nell’ambito dell’attuale bando Interreg Italia-Slovenia. All’ospite di Kobarid i colleghi delle Valli del Natisone hanno chiesto anche un parere tecnico, essendo Matajurc affermato alpinista e addirittura vicepresidente del Soccorso alpino sloveno. L’occasione è stata sfruttata anche per esaminare altri temi e progetti di interesse comune, alla luce del fatto che tutti e quattro i Comuni hanno aderito al cluster transfrontaliero.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp