Tudi letos Rožinca v srcu Benečanov_L’Assunta nel cuore beneciano

Tudi lietos je Rožinca pokazala, kakuo je tel praznik par sarcu Benečanam. 14. in 15. vošta so vierniki napunili cierka in v številnih vaseh tudi parpravli snopiče rož in trav in jih nesli požegnjavat.

Tela navada ob guodu Marijinega vnebovzetja je zlo parljubljena med domačimi ljudmi in jo vsake lieto lepuo parpravijo. Tudi šieri se. Če so lani rože parvi krat nesli žegnjavat na Ravanci v Reziji, lietos so jih tudi v Fuojdi, kjer je famoštar g. Federico Saracino, ki je puno liet služu v Nediških dolinah in je stuoru spoznati beneško navado svojim sedanjim faranam.

V Špietru so snopiče požegnili že par sveti maši po slovensko, ki je bla v saboto, 13. vošta, v farni cierkvi. Drug dan, v nediejo 14. vošta, je bluo še posebno veselo v Marsinu, kjer je bla tudi precesija po vasi z Marijino podobo. V Matajuru se je puno ljudi zbralo popudan za Sveto Mašo in žegan snopiču. Andoht je vodu domači famoštar g. Božo Zuanella. Še priet so učili, katere rože in trave je trieba pobrati. Tuole je bluo v programu veselega vaškega sejma, ki ga je pro loko Matajur spet organizla po dvieh lietah.

15. vošta je bluo slovesno praznovanje Rožince par Mariji Devici v Dreki. Sveta maša je bla pred cierkvijo. Somaševali so g. Luigino Talotti, msgr. Marino Qualizza in famoštar g. Michele Molaro, pieu je zbor Rečan_Aldo Klodič pod vodstvom Davida Tomasetiga. Začeli so z žegnan rož, med evharistijo so pobrali oufar za cierku in so zaparli s precesijo s kipam Device Marije okuole cierkve. Parsotna je bla tudi slovenska besieda in piesam.

Okuole Rožince je tudi lietos društvo Kobilja glava spledlo liep program. Začeli so 5. vošta na Briegu z veselim koncertam ramonik učencu Zorana Lupinca in Glasbene matice. 12. vošta je bla na Solarjih konferenca o staroverstvu, 13. vošta je na Briegu godla skupina Ostajki in 14. vošta so na Solarjih parpravli snopiče za Rožinco. (R. D.)

Anche quest’anno gli abitanti della Slavia hanno mostrato di un forte legame con la festa dell’Assunzione di Maria. Il 14 e 15 agosto hanno riempito le chiese delle valli; in molti paesi i fedeli hanno, tra l’altro, preparato i tradizionali mazzi di fiori ed erbe, per poi portarli a benedire.

L’usanza, che è molto amata, al momento è in espansione. Se l’anno scorso i mazzi di fiori ed erbe sono stati benedetti per la prima volta a Prato di Resia/Ravanca, quest’anno è stato così anche a Faedis, dove è parroco don Federico Saracino, che per molti anni ha servito nelle Valli del Natisone. Ora ha fatto conoscere quest’usanza anche ai suoi nuovi parrocchiani.

A San Pietro/Špietar gli snopiči («mazzi») sono già stati benedetti una prima volta alla Messa in sloveno di sabato, 13 agosto. Il giorno seguente, domenica 14, è stata festa grande a Mersino/Marsin, anche con la processione della statua di Maria per le vie del paese. A Montemaggiore/Matajur la gente si è riunita nel pomeriggio per la Messa e la benedizione dei mazzi da parte del parroco, don Natale Zuanella. Già prima, nell’ambito della festa del paese organizzata dalla Pro loco Matajur dopo due anni, è stato spiegato quali fiori ed erbe è necessario procurarsi.

Il 15 agosto è stata festa solenne alla chiesa di Santa Maria di Drenchia/Dreka. A officiare la Messa, davanti alla chiesa, sono intervenuti don Luigino Talotti, mons. Marino Qualizza e il parroco, don Michele Molaro. la celebrazione è stata arricchita dai canti del coro Rečan_Aldo Klodič, diretto da Davide Tomasetig. La celebrazione, con la benedizione dei mazzi, l’oufar e la processione intorno alla chiesa, è stata in parte anche in sloveno.

Nel periodo del 15 agosto il circolo Kobilja glava ha organizzato diverse iniziative. Il 5 agosto, a Clabuzzaro/Brieg, si sono esibite le fisarmoniche degli allievi di Zoran Lupinc e della Glasbena matica. Il 12 agosto, a Solarie/Solarji, si è svolta una conferenza sulle credenze antiche, mentre il 13 agosto a Clabuzzaro hanno suonato gli Ostajki. Il 14 agosto, invece, a Solarie è stato spiegato come preparare i mazzetti da benedire alla festa dell’Assunta/Rožinca.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp