Tudi letos odmevajo Melodije na vasi_I nuovi suoni di Melodie in paese

11Melodije na vasi 20. 7V četrtek, 20, julija, se je v Žabnicah odvijal prvi koncert v okviru letošnje izvedbe niza »Melodije na vasi«. Kulturni projekt predvideva, da se koncerti odvijajo v manjših in manj obiskanih cerkvah v Kanalski dolini. V cerkvici Sv. Doroteje sta tako nastopila pevska skupina »Nomos« iz Škocjana v Podjuni/Sankt Kanzian am Klopeiner See in harfistka Tadeja Kralj.

Pevsko skupino »Nomos« sestavlja pet pevcev in pevk, ki skupno nastopajo od leta 1998 z repertoarjem, ki vsebuje od popularne pevske literature do pozabljenih slovenskih, nemških in drugih ljudskih pesmi. Izdala je tri zgoščenke. Harfistka Tadeja Kralj, ki je leta 1998 pričela s študijem harfe na Glasbeni matici v Trstu in leta 2016 magistrirala s pohvalo na konservatoriju Tomadini v Vidnu, je s svojim talentom že izstopala večkrat. Trenutno poučuje harfo na glasbenem liceju Percoto v Vidmu in je prva harfa Opere Ljubljana.

Za Občino Trbiž je publiko pozdravila odbornica za turizem in šolstvo Barbara Lagger, ki se je glasbenega večera udeležila skupaj z odbornikom za kulturo Antoniom Petterinom. V svojem posegu je odbornica Lagger opozorila na povezavo med kulturo in turizmom in tako čestitala Združenju Cernet za paleto dogodkov, ki jih organizira. Ob ugotovitvi, da so med večerom peli v vseh domačih jezikih, je poudarjala, da je večjezičnost treba gojiti in varovati. Med publiko sta bila tudi odbornik za kulturo Občine Naborjet-Ovčja vas, Alberto Busettini, in ravnatelj Glasbene matice, Bogdan Kralj.

Niz koncertov »Melodije na vasi« organizira Združenje Cernet v sodelovanju z župnijama Žabnice in Ovčja vas in z domačini, sicer pod pokroviteljstvom Občin Naborjet -Ovčja vas in Trbiž in Mtz Železna in Kanalska dolina ter s podporo Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Naslednja koncerta bosta v petek, 4. avgusta, v Ovčji vasi in v četrtek, 10. avgusta, v Žabnicah, vedno ob 20.30. (Luciano Lister)

Giovedì, 20 luglio, a Camporosso/Žabnice si è svolto il primo dei concerti del ciclo «Melodije na vasi/Melodie in paese» di quest’anno. Il progetto prevede che le serate si svolgano nelle chiese più piccole e meno conosciute della Valcanale. Nella chiesetta paesana di Santa Dorotea, si sono, così, esibiti il coro «Nomos» di Sankt Kanzian am Klopeiner See/Škocjan v Podjuni e l’arpista Tadeja Kralj.

Il coro «Nomos» è composto da cinque elementi, che si esibiscono insieme dal 1998 con un repertorio che spazia dalla letteratura canora di maggiore diffusione ai canti dimenticati sloveni e tedeschi e non solo. Ha pubblicato tre CD. L’arpista Tadeja Kralj, che nel 1998 ha iniziato a studiare arpa alla scuola di musica Glasbena matica di Trieste/Trst, nel 2016 si è diplomata con lode al conservatorio Tomadini di Udine. Ha avuto modo di dimostrare il proprio talento in diverse occasioni. Al momento insegna arpa al liceo musicale Percoto di Udine ed è prima arpa all’Opera di Ljubljana.

A nome del Comune di Tarvisio/Trbiž è intervenuta a salutare il pubblico Barbara Lagger, assessore al turismo e all’istruzione, che ha partecipato alla serata musicale con Antonio Petterin, assessore alla cultura. Nel proprio intervento, Barbara Lagger ha evidenziato la connessione tra cultura e turismo, congratulandosi con l’Associazione/Združenje Cernet per tutte le iniziative che organizza. Constatando come, durante la serata, si siano susseguiti canti in tutte le lingue proprie della Valcanale, si è detta convinta che il locale plurilinguismo vada coltivato e difeso sempre. Tra il pubblico erano presenti anche l’assessore alla cultura del Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Alberto Busettini, e il direttore della Glasbena matica, Bogdan Kralj.

Il ciclo di concerti «Melodije na vasi/Melodie in paese» è organizzato dall’Associazione/Združenje Cernet in collaborazione con le parrocchie di Camporosso/Žabnice e Valbruna/Ovčja vas e col territorio. Si svolge col patrocinio dei Comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet -Ovčja vas e Tarvisio/Trbiž e dell’Uti Canal del Ferro-Val Canale, nonché col sostegno dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo. I prossimi concerti si svolgeranno venerdì, 4 agosto, a Valbruna/Ovčja vas e giovedì, 10 agosto, a Camporosso/Žabnice, sempre alle 20.30.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp