Tri zlate občine v Posočju_Oro per tre comuni sull’Isonzo

Slovenija se je v zadnjih petih letih jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni razvojni paradigmi. Ta koncept razvoja so kot pravega prepoznala številna podjetja oziroma turistični ponudniki, destinacije in regije.

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi 2019 prijavile na peti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green.

Danes pa so vse tri občine prejemnice zlatega znaka Slovenia Green Destination.

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green pa to zeleno delovanje tudi promovira.

Vse tri občine so najmočnejše na področju narave in pokrajine, kulture in tradicije ter destinacijskega menedžmenta.

V teh treh kategorijah so dobile najvišje povprečje točk in zlati znak. Nobena od omenjenih občin pa ne bi bila dobitnica zlatega znaka, če vsaka ne bi imela vsaj enega turističnega ponudnika z znakom Slovenia Green Accommodation.

V Tolminu je to Chalet Astra Montana, v Kobaridu Kamp Koren in Nebesa Chalets ter v Bovcu Kamp Korita.

Nella primavera dell’anno scorso i Comuni di Tolmin, Kobarid e Bovec avevano risposto al quinto appello dell’Organizzazione turistica slovena (in sloveno Slovenska turistična organizacija) a accelerare verso lo sviluppo sostenibile del turismo, nell’ambito delliniziativa Zelena shema slovenskega turizma Slovenia Green (Schema verde del turismo sloveno Slovenia Green).
Ora a tutti e tre i Comuni è stato conferito il bollino doro Slovenia Green Destination.
Lo Schema verde del turismo sloveno consiste in un programma nazionale e schema di certificazione. Riunisce sotto il marchio «Slovenia Green» tutti gli sforzi rivolti a uno sviluppo sostenibile del turismo in Slovenia e offre alle destinazioni e ai datori di alloggi strumenti concreti per valutare e migliorare lattuazione del turismo in modo sostenibile.
A nessuno dei tre Comuni sarebbe stato conferito il bollino senza almeno un operatore nel settore degli alloggi che disponesse del marchio Slovenia Green Accommodation.
A Tolmin lo hanno ricevuto lo Chalet Astra Montana, a Kobarid il Kamp Koren e gli Chalet Nebesa, mentre a Bovec il Kamp Korita.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp