Trave za zdrawjëst v Reziji_Erbe medicinali in Val Resia

TrobenticeNur naa tïmpa se jë doparalo trave za zdrawjëst, ki so karjë pomolale za se ozdravit ano ziz njïmin se jë narealo čaj. Tu-w Reziji wsak vi da ise trave ni rastajo pa some. Tu-w wsakamo trawniko, ko so sičë trawo wsako lëto, rastajo te lipe rože ano te boate trave. Skorë wsaka trawa na ma no jïmë pa po nes ano nošï jüdi ni znojo löpo, kiro bret ano kako jo šüšit. Ko so narea čaj, so ma löpo cidit tu-w wodi, nïmajo ostet pa myrve. Zbolët ta zïmi, ko to mres ano ko to balano, to ni itako teško ano wsak človëk an mörë kada, ko bul to ni ta möćna, som se pomoet za ošćapet skuza ise trave. Nešnji din tu-w Bili je pa na zana Cecilia Loits, ki na prodajë ise trave, ki soma ona barë ta-lëtö ta z te trawnike, ko ni löpo rožajo.

La tradizione delle erbe medicinali in Val Resia è antica. Oggi viene portata avanti in primo luogo dall’azienda agricola «Naturalmente erbe» di Cecilia Loits a San Giorgio.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp