Tolmin, »Občina zdravja 2020«_Tolmin, «Comune della salute 2020»

Nagrado je prejela Maša Klavora/A ricevere il premio è stata Maša Klavora

Na konferenci Zlati kamen 2020, ki se je odvijala 11. februarja v Ljubljani, sta Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Planet GV Občini Tolmin podelila nagrado Občina zdravja 2020. V imenu Občine Tolmin je nagrado prevzela podžupanja Maša Klavora. Nagrada je bila letos podeljena prvič, tolminska občina pa jo je prejela na podlagi dejstva, da je v preteklem letu prepoznala zdravje kot pomembno vrednoto in pri tem izstopala po aktivnostih za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev.

Na NIJZ v projektu »Zdravje v občini« že več let spremljajo različne kazalnike zdravja za vsako od 212 slovenskih občin. Z novo nagrado Občina zdravja želijo spodbujati lokalne skupnosti prav v vsaki slovenski občini k aktivnemu odnosu do zdravja prebivalcev ter odkrivati in širiti najboljše prakse s tega področja. Izbor Občine zdravja poteka po vnaprej določenih kriterijih. Upoštevali so določene dejavnosti (občinska strategija in akcijski načrt za zdravje, delovanje lokalne skupine za zdravje, vključenost v projekte in druge aktivnosti, povezane z zdravjem) ter podatke o deležu občinskega proračuna, namenjenega področju zdravja v najširšem pomenu besede. Vsaka izmed devetih območnih enot NIJZ je nato izmed občin v svoji zdravstveni regiji izbrala po eno regijsko finalistko, izmed teh pa je nato strokovna komisija izbrala zmagovalno občino.

Skrb za zdravje v Tolminu razumejo celovito, z ukrepi, ki povezujejo različne službe in dejavnosti. Podpirajo preventivne programe Centra za socialno delo, kot so Prostovoljno delo mladih, Delo z rejenci in nadomestnimi družinami, Program TOM telefon, Program Uživaj dan in ne bodi sam, Aktivna starost – sožitje generacij. Posebej izpostavljajo sofinanciranje programa pomoči na domu, ki ga izvaja Center za socialno delo, ter programa družinskega pomočnika. Poleg Mladinske- ga centra v občini deluje tudi Center za otroke Mala hiša, ki je namenjen vsem osnovnošolcem, ki si želijo svoj čas, po končanih šolskih obveznostih preživeti v družbi sovrstnikov. Občina preko neprofitnih najemnin in subvencioniranja tržnih najemnin pomaga socialno šibkejšim, skrbi tudi za boljšo mobilnost starejših. Občina skrbno investira v zdravstveni dom, ki pokriva obsežno območje v Zgornjem Posočju, ter v športno infrastrukturo, namenjeno širokemu krogu uporabnikov.

Zavest o zdravem načinu življenja v občini Tolmin uspešno prodira na celotno polje družbe, kar poleg zgoraj navedenega kažejo tudi mnoge javne prireditve in dogodki, ki združujejo številne akterje na področju zdravja. Med odmevnejšimi dogodki gre izpostaviti Festival zdravja, od leta 2014 v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin poteka ciklus predavanj o zdravju in zdravem načinu življenja Poskrbite za svoje zdravje, Društvo za zdrave dojke Posočja od leta 2015 organizira prireditev MIDO (Miganje za zdrave dojke), kjer v aktivni vadbi sodeluje okoli 300 udeleženk iz celotnega Posočja, ob dnevu Alzheimerjeve bolezni v mesecu septembru pa od leta 2017 potekajo Sprehodi za spomin, ki jih organizira Društvo Spominčica Zgornjega Posočja.

Časovni trendi kazalnikov Zdravje v občini se izboljšujejo. Med kazalniki, ki so na območju občine Tolmin boljši od slovenskega povprečja so rezultati telesnega fitnesa otrok, prekomerne prehranjenosti otrok, visoka je odzivnost v preventivne programe, pozitiven je kazalnik prejemnikov zdravil (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak), zmanjšujejo se novi primeri raka in umrljivost zaradi vseh vrst raka, izboljšujeta se kazalnik poškodovanosti v transportnih nezgodah in prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, zaznan je tudi trend padanja kazalnika zlomi kolka pri starejših prebivalcih in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, v primerjavi s slovenskim povprečjem je nižja tudi bolniška odsotnost. (P. U.)

Alla conferenza Zlati kamen 2020, che si è svolta l’11 febbraio a Ljubljana, l’Istituto nazionale di sanità pubblica (NIJZ) e Planet GV hanno conferito al Comune di Tolmin il premio «Comune della salute 2020». A ritirarlo a nome del Comune è stata la vicesindaca, Maša Klavora.

Il premio è stato conferito quest’anno per la prima volta. Il Comune di Tolmin lo ha ricevuto perché nello scorso anno ha individuato la salute quale valore importante la salute, distinguendosi per le attività volte al miglioramento di quella dei propri cittadini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp