Tiste prostore potrebujemo_Alla comunità quegli spazi servono

Zbor Fajna banda/Il coro Fajna banda

Naša žarišča je naslov arzstave, ki so jo v petak, 4. februarja, ob Dnevu slovenske kulture odparli v Beneški galeriji v Špietru. Goriški fotograf Marko Vogrič arzstavja fotografije v čarnobielem, napravjene s kamero obscuro, ki kažejo domuove an muzeje slovenske kulture na teritoriju.

Predsednik Inštituta za slovensko kulturo, Giorgio Banchig, je v suojin govoru podčartu, de kulturni domuovi, šuole, muzeji so zaries naša zarišča, zauoj ki so prestori v kerih ustvarjamo, gledamo nazaj v našo zgodovino an zgradimo našo pot naprej, skarbimo za te mlade an za naše ljudi po sviete. Teli domuovi so referenčna točka an muorajo imeti poseban posluh za rojake in obiskovalce.

Banchig je poviedu, de v Sloveniji praznujejo na dan rojstva Franceta Prešerna, 3. dičemberja, Ta veseli dan kulture an predlagu, de bi tist dan v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini odparli slovenske kulturne domuove, muzeje, uredništva, sedeže kulturnih društev an vabili Benečane, Rezijane in Kanalčane, »naj vidijo kje an kaj dielamo, kaj jim lahko ponudmo an kera so naša parčakovanja.«

Razstavljalec Vogrič diela ku inženir, je soavtor vič bukvi in podpredsednik Fotokluba Skupina 75. Njega fotografije so napravjene venč part v črnobeli analogni tehniki s kamero obscuro, s katero ujema »mišje perspektive«.

Takuo ki je poviedu Giacinto Iussa, predsednik društva Beneških umetniku, tehniko kamere obscure so nucali že stari Garki in v Srednjem veku za opazovat sončne mrke (eklisi). Potada pa tudi artisti ku Leonardo, Canaletto in Caravaggio. Tele zadnji je uporabu telo tehniko, zauoj ki gledaucu daje pru točno perspektivo. Lieta so šle napri an kamera obscura je postala fotografija.

Vogričeve slike so napravjene od spodaj do zgoraj in parkažejo domuove v posebni perspektivi, ki jim daje neko globino, posebno luč an projekcijo vnaprej.

Drug part vičera je biu koncert v dvorani Slovenskega kulturnega doma. Povezovala ga je Dora Ciccone. Nastopila sta ramonikar Mitja Tull iz Saržente an mešani pevski zbor Fajna banda. Pod vodstvan Davida Clodiga je zapieu štieri Prešernove poezije, ki so jih uglasbili razni skladatelji.

Pred koncertan je Banchig poviedu, de »Slovenci muoramo biti veseli, de imamo za narvečji praznik Dan slovenske kulture,« v katerem se zmisnimo pesnika Franceta Prešerna, ki nam je pokazu pot vnaprej. Tela pot je za nas Slovence videnske province ohranjanje naše identitete. Saj tudi mi lahko praznujemo Dan slovenske kulture, zauoj ki naši dialekti, pravljice, uspavanke in še puno druzega so part slovenskega bogastva, ki smo ga ohranil’ skuoze težke cajte an stuoletja, kar so nam tiel’ riezat kulturne kornine an niesmo imiel’ pravice do besiede in šole v maternem jziku.

»Kultura je zaries naša identiteta. De bi lahko pokazali, kaj lahko vsega zmoremo, potrebujemo prestore, ki nam jih je deset liet od tega ponudla Gorska skupnost an kjer bi dali na noge moderni etnografski muzej. De bi pa tudi teli prestori ratali žarišča naših ljudi, vabimo krovni organizaciji Sso in Skgz an Gorsko skupnost Nediža-Ter naj čimprej napravejo konvencijo,« je vprašu Banchig.

Razstava Naša žarišča bo na ogled v Beneški galeriji do 27. februarja, vsak dan od 10. do 17.30. (Larissa Borghese)

Mitja Tull

Venerdì, 4 febbraio, nell’ambito della manifestazione nella Giornata della cultura slovena («Dan slovenske kulture»), alla Beneška galerija di San Pietro al Natisone/Špietar è stata inaugurata la mostra Naša žarišča («I nostri epicentri»). Nelle sue fotografie, l’artista goriziano Marko Vogrič ha immortalato case di cultura e musei della comunità slovena sul territorio. Le fotografie sono in bianco e nero, realizzate con la tecnica della camera oscura. 

Nel proprio intervento il presidente dell’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo, Giorgio Banchig, ha sottolineato come case di cultura, scuole e musei siano gli epicentri della nostra comunità. In essi creiamo, guardiamo indietro alla nostra storia e progettiamo la nostra strada nel futuro, ci occupiamo dei giovani e della nostra gente nel mondo. Sono un punto di riferimento, che deve riservare particolare attenzione agli appartenenti alla comunità slovena e ai visitatori.

Nella giornata in cui il poeta France Prešeren è nato, il 3 dicembre, in Slovenia si festeggia Ta veseli dan kulture (in italiano «Il giorno felice della cultura»). Banchig ha proposto che nella Slavia, a Resia e in Valcanale, nella stessa giornata, siano aperti al pubblico case di cultura, circoli, redazioni e associazioni della comunità slovena, per mostrare alla popolazione quali attività vi si svolgono, cosa possono offrire alla popolazione stessa e quali sono le loro aspettative.

Vogrič, che di professione fa l’ingegnere, è coautore di diversi libri e vicepresidente di Fotoklub Skupina 75. Nel presentare le sue opere, il presidente del circolo dei Beneški umetniki, Giacinto Iussa, ha parlato della tecnica della camera oscura nel tempo.

All’inaugurazione della mostra è seguito un concerto nello Slovenski kulturni dom, moderato da Dora Ciccone. A esibirsi sono stati il fisarmonicista Mitja Tull e il coro Fajna banda, che ha eseguito quattro poesie del poeta France Prešeren in musica.

Prima del concerto, nel ricordare Prešeren, Banchig ha esortato gli sloveni della provincia di Udine a conservare la propria identità. Anche i dialetti sloveni, le fiabe, le nenie e molto altro ancora che la comunità slovena ha conservato attraverso tempi difficili fanno parte del grande bagaglio che le dà titolo a festeggiare la Giornata della cultura slovena.

Proprio per mostrare meglio ciò di cui è capace, ha detto Banchig, la comunità slovena ha bisogno degli spazi che le sono stati offerti già dieci anni fa dalla Comunità montana, dove potrebbe allestire un museo etnografico. Ha invitato, quindi, la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, l’Unione culturale economica slovena-Skgz e la Comunità di montagna del Natisone e Torre a stipulare al più presto una convenzione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp