Težki časi za Maše po slovensko_Tempi difficili per le Messe in sloveno

Velikonočno Sv. Mašo v Špietru je daroval g. Karlo Bolčina/A celebrare la Messa in sloveno a San Pietro è intervenuto don Carlo Bolčina

Na Veliko nuoč je bla v špietarski farni cierkvi sveta maša po slovensko za vse tiste, ki žele moliti in pieti v domačem jeziku. Zbralo se je pru lepuo število vierniku. Mašavu je g. Karlo Bolčina, ki je vikar za Slovence v goriški nadškofiji. Sodelovali so otroci, ki hodijo k slovenskemu katekizmu. Na orgle je godu Davide Clodig. Pru lepuo vzdušje je bluo. Giorgio Banchig, predsednik združenja Blanchini, ki skarbi za sveto mašo po slovensko v Špietru, je parnesu pozdrav in velikonočno voščilo msgr. Marina Qualizze, ki se trošta, de bo preca spet mogu maševati po slovensko v Špietru.

Dokar na bo lahko spet paršu Evharistijo darovat msgr. Qualizza – zaradi prepisov pruoti koronavirusu na smie iz doma za duhovnike v Vidnu – svete maše po slovensko na bo. Kapucin p. Paolo Cocco, ki je mašavu od Božiča do konca marca, ne more vič, kier ima obveznosti v Rimu, saj poučuje ekumenizem na papeški univerzi Svetega Tomaža in inštitutu Clarettianum, ki spada pod Lateransko papeško univerzo. Drugih duhovnikov, ki bi maševali po slovensko nie na razpolago. Zaradi zaparte meje na morejo skočiti na pomuoč niti mašniki iz Posočja.

Pomanjkanje slovenskih duhovniku al’ vsaj duhovniku, ki znajo po slovensko, je ratu velik problem in na videnski nadškofiji niemajo v mislih ga rešiti.

Tuole so jasno pokazali s tem, da so v Kanalski dolini po smarti msgr. Dionisija Mateuciga in g. Maria Gariupa odslovili še mladega slovenskega frančiškanskega patra, ki je služu v Ukvah in drugih farah v kamunu Naborjet-Ovčja vas. Ljudje so ga imieli zelo radi in je v samuo adnim lietu lepuo oživeu in dau novo muoč domačemu vierskemu življenju. Parpravjen je biu ostati za nimar v videnski nadškofiji in dau prošnjo za inkardiniranje, pa ga nadškof nie sparjeu – na vemo zakì – in takuo je z njim zavarnu tudi parložnost imieti mladega slovenskega duhovnika, ki bi lahko služu viernikam slovenskega jezika.

De slovenski pater nie biu sparjet, je zelo čudno, saj v videnski nadškofiji sparjemajo duhovnike od vsepovsod, de bi kljubovali kroničnemu pomanjkanju domačih.

V Kanalski dolini sada služijo trije mašniki: famoštar je iz Bolivije, adan kaplan iz Romunije in drugi iz Afrike. Samuo za Slovenca nie mesta in prù v farah Ukve in Žabnice, ki na glas prosijo za slovenskega duhovnika.

Ries je, de za svetišče na Višarjah skarbi slovenski jezuit p. Peter Lah, ampa je parsoten le med polietnimi, božičnimi in velikonočnimi počitnicami, sa’ je profesor sociologije na Gregorjanski univerzi v Rimu. Ob lietošnji Veliki noči je mašavu v Ukvah. Domačini so bli tega zelo veseli, iz sosednjih Žabnic so pa paršle žalostne novice, de je v cierkvi vse manj po slovensko. Zgodilo se je celuo, de so iz Božjega hrama čez nuoč izginile pesmarice s slovenskimi piesmimi in je bla v postnem cajtu križova pot po italijansko. Tudi rožar (rožni venec) se po novem moli samuo po italijansko.

V nediejo, 18. obrila, se bo iz Špietra posloviu g. Michele Zanon in se na vie, če bo novi famoštar dopustiu mašo po slovensko, ki je redna farna maša, odkar jo je uvedu takratni famoštar msgr. Mario Qualizza s podpuoro vsieh duhovniku in pastoralnega sveta tedanje špietarske foranije (dekanata).

Vsemu tuolemu je trieba dodati, de je bla z reformo videnske nadškofije pred tremi lieti ukinjena špietarska foranija in so ble takuo slovenske fare potopljene v laškem muorju. Prošnja nekaterih pastoralnih svetu, duhovniku, laiku in katoliških slovenskih organizacij, da bi se vsaj ustanovilo adno foranijo za Benečijo in adno za Kanalsko dolino, nie bla vzeta v poštev. Težave so ble tudi za imieti v Benečiji dvojezični katekizem in parvo sveto obhajilo.

Stanje torej vzbuja veliko skarb a iz nadškofije nie obednega odgovora. Zato so se slovenske katoliške organizacije obarnile na civilne in cerkvene oblasti v Sloveniji. Novemberja lani je potekala videokonferenca, v kateri so predstavniki Slovencev videnske nadškofije predstavili svoje težave ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Heleni Jaklitsch in murskosoboškemu škofu dr. Petru Štumpfu, ki je zadolžen za zamejske Slovence. Nato so o stanju razpravljali na Slovenski škofovski konferenci. Številni verniki so osebno pisali samemu papežu Frančišku, de bi ga seznanli s težavami, ki jih imajo.

Upanje je, de bo po dugem postu znova zasijala velikonočna luč tudi v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. (U. D.)

Videnski nadškof/L’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato

Il saluto in sloveno – «Prosim po slovensko božji žegan» –, friulano e tedesco pronunciati il 18. ottobre 2009, durante il solenne ingresso celebrato in cattedrale, facevano pensare che mons. Andrea Bruno Mazzocato avrebbe proseguito nella valorizzazione della ricchezza linguistica e culturale che caratterizza la Chiesa Udinese, seguendo il solco tracciato dai predecessori mons. Alfredo Battisti e mons. Pietro Brollo e attuando le disposizioni date dal Sinodo diocesano udinese quinto. Ma quelle speranze sono andate deluse e l’arcidiocesi in campo linguistico in undici anni e mezzo ha fatto molti passi indietro, spesso vanificando decenni di impegno della schiera di vescovi, sacerdoti e laici che avevano colto appieno la necessità di inculturare la fede secondo la tradizione aquileiese per un efficace annuncio del Vangelo.

Nel ministero di mons. Mazzocato l’aspetto linguistico, culturale e identitario del Friuli ha perso centralità ed è stato relegato a questione di secondo piano, di folclore. Così anche l’approvazione del messale in friulano, sul quale c’era stato un impegno molto forte, è stata accantonata ed è finita nel dimenticatoio.

Delle diverse comunità linguistiche e culturali non si è tenuto minimamente conto neppure nella riforma territoriale dell’arcidiocesi. Le nuove foranie sono state definite a tavolino, senza dare ascolto al territorio e non a caso, riferendosi alla riforma regionale delle autonomie locali imposta dalla giunta Serracchiani, sono state definite le «Uti del vescovo», solo che la Regione ha poi fatto marcia indietro. Diversi consigli pastorali parrocchiali, singoli sacerdoti e numerosi operatori pastorali nonché associazioni di ispirazione cattolica e il nostro quindicinale, con un articolato documento avevano proposto la costituzione di una forania della Slavia friulana e di una forania per il Canal del Ferro e la Valcanale. Non c’è stata alcuna risposta.

Lo stesso documento chiedeva che nelle nuove collaborazioni pastorali, nell’area nella quale è riconosciuta e tutelata dallo Stato la minoranza slovena, si provvedesse alla presenza di sacerdoti e diaconi con conoscenza della lingua slovena. Ma nemmeno questa richiesta è stata soddisfatta. È stato detto che non c’è clero di lingua slovena, ma non è stato accolto nel presbiterio diocesano un giovane religioso sloveno, che per un anno ha operato con notevoli risultati a Malborghetto-Valbruna, quando invece negli ultimi anni, per far fronte alla carenza di presbiteri autoctoni, sono state spalancate le porte a sacerdoti di ogni parte del mondo.

Caso emblematico è proprio la Valcanale, territorio delle tre lingue slovena, tedesca e friulana, dove sono impegnati stabilmente un prete boliviano, un rumeno e un nigeriano. La comunità cristiana locale, che desidera avere il servizio pastorale nella propria lingua, non avendo risposte soddisfacenti da Udine, si è rivolta anche alla Conferenza episcopale slovena. Parecchi fedeli hanno scritto direttamente al Papa per metterlo a conoscenza della situazione nella quale si trovano.

I fedeli di lingua slovena sperano di avere nuovamente rispettati i propri diritti al più presto. (R. D.)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp