Tekoča trakova za Ovčjo vas in Ukve_Tapis roulant tra Valbruna e Ugovizza

Območje, na katerem naj bi do 31. oktobra med Ovčjo vasjo in Ukvami postavili tekoča trakova/L’area tra Ugovizza e Valbruna su cui entro il 31 ottobre dovrebbero correre i tappeti di risalita

Že konec avgusta so na območju bivše vlečnice Kugy 1 med Ovčjo vasjo in Ukvami stekla dela za novo športno in turistično infrastrukturo. Novost predstavlja sicer prvi sklop javnih del v okviru večjega projekta z naslovom Kinder Alm (v slovenščini otroška planina), ki ga bodo uresničili na pobočju Podgorskega vrha. Območje, na katerem bodo nove infrastrukture v okviru projekta nastale, je sicer precej znano. Več kot 40 let se je tam mnogo turistov naučilo smučati. Zgodba se je končala leta 2008, ko je iz gospodarskih razlogov družba Società impianti turistici di Valbruna tamkajšnje smučarske vlečnice zaprla.

Župan Občine Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern, stavi preko novega projekta na nadgradnjo turistične ponudbe za družine in otroke. Vanj bodo vlagali skupno 1.800.000 evrov; tri četrtine le teh so prispevale Dežela Furlanija-Julijska krajina in druge javne ustanove.

V okviru prvega sklopa posegov bodo na območju, kjer je nekoč obratovala vlečnica Kugy 1, postavili dva tekoča trakova, dolga skupnih 200 metrov. Z njima naj bi območje turistično zaživelo, saj bi se ljudje lahko spet po bližnjih smučiščih spustili s smučmi ali sanmi. Po pogodbi z izvajalcem, bi nova tekoča trakova morali postaviti do 31. oktobra, kar bi pomenilo, da bi lahko obratovala že med novo zimsko sezono. Predvidoma naslednje leto, naj bi stekla gradbena dela za drugi del projekta, v okviru katerega naj bi postavili tretjii tekoči trak in preuredili stavbo, ki je gostovala bivše vlečnice. Po novem naj bi gostovala stranišče, turistični urad ter trgovino za najem smuči in sani.

V okviru zadnjega sklopa posegov naj bi za otroke in družine zaživela stara planina, z obnovitvijo hleva vred. Planino bi lahko obiskali celo leto, saj bi tam stalno redili živali. (Luciano Lister)

Tra Valbruna/Ovčja vas e Ugovizza/Ukve sono iniziati, a fine agosto, i lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura turistica e sportiva. Nella zona dell’ex skilift Kugy 1, sulle pendici del Monte Nebria/Podgorski vrh, è partito il primo lotto dei lavori nell’ambito del progetto Kinder Alm. L’area su cui sorgerà è piuttosto nota, perché per più di quarant’anni molti turisti vi hanno imparato a sciare. Gli impianti di risalita lì attivi sono stati chiusi nel 2008 per motivi economici, insieme alla Società impianti turistici di Valbruna.

Il sindaco di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern, investe nell’offerta turistica per bambini e famiglie un totale di 1.800.000 euro. Circa tre quarti dei fondi sono stati messi sul piatto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e altri enti pubblici.

Sull’area un tempo occupata dallo skilift Kugy 1, nell’ambito del primo lotto dei lavori saranno realizzati due tapis roulant lunghi circa 200 metri, grazie ai quali i turisti potranno di nuovo praticare la discesa su sci e slitte. Stando al contratto con l’impresa esecutrice, i tapis roulant dovrebbero essere allestiti entro il 31 ottobre, prima della prossima stagione invernale.

Nel prossimo anno è previsto l’inizio del secondo lotto dei lavori, con la posa di un terzo tapis roulant e la ristrutturazione dell’edificio che in passato ospitava gli skilift. Lì troverebbero posto servizi igienici, un ufficio turistico e un negozio per il noleggio di sci e slitte.

L’ultimo lotto dei lavori vedrà il recupero di una vecchia malga, ancora una volta per la gioia di bambini e famiglie. Sarebbe visitabile tutto l’anno, perché nella sua stalla ristrutturata gli animali sarebbero accuditi in pianta stabile.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp