Sveti Boštjan v Ukvah_San Sebastiano a Ugovizza

Ukve pozimiV Ukvah bodo kot vsako leto 20. januarja praznovali vaškega sozavetnika svetega Boštjana. Po stari legendi se je pred stoletji razširila epidemija kuge. Veliko Ukljanov je zbolelo in umrlo; živih pa je ostalo samo pet fantov. Da bi se dogovorili, kaj naj bi storili in kako naj bi lahko ustrezno pokopali veliko število mrtvih, so se ti žalostni fantje zbrali pod hruško. Ko so se obrnili do vrha, ki leži za današnjo cerkvijo in ki ga imenujejo Čeva, so opazili mladeniča v vojaški obleki, ki se jim je približal. Fantje so ga pa vprašali, kdo je. Vojak je odgovoril: »Jaz sem svet Boštjan«. Čeprav vznemirjeni, so ga preživeli fantje povpraševali, kaj naj bi lahko storili. Svetnik jim je odgovoril z modrimi navodili; na koncu je rekel: »Tu zgradite cerkev v mojo čast in jaz bom vas varoval pred vsemi boleznimi.« Tako so fantje začeli graditi cerkev prav tam, kjer je hotel svetnik. Od takrat se ukovška skupnost vsako leto poklanja svetemu Boštjanu. V Ukvah se je tudi letos praznovanje pravzaprav že začelo, sicer s tradicionalno devetdnevnico. Vsak večer se med sveto mašo moli za »duševno in telesno zdravje Ukljanov«, se pravi za vse tiste, ki se oznanijo. V sredo, 20. januarja, na dan svetega Boštjana, bo letos slovesna sveta maša ob 10.00. Daroval jo bo domači župnik Mario Gariup; glasbeno pa jo bo spremljal domači cerkveni pevski zbor.

 

Ad Ugovizza, come ogni anno,  il 20 gennaio sarà celebrata la ricorrenza di San Sebastiano, copatrono del paese. Secondo una leggenda locale,secoli fa si era diffusa un’epidemia di peste così devastante, che ad Ugovizza/Ukve erano rimasti vivi solo cinque ragazzi. Per discutere il da farsi e organizzarsi per dare degna sepoltura al gran numero di morti, i giovani addolorati si diedero ritrovo sotto un pero. Quando si voltarono verso la cima che oggi si trova dietro l’odierna chiesa e che viene chiamata Čeva, notarono un giovanotto vestito da soldato, che stava venendo  loro incontro. I ragazzi gli chiesero chi fosse – ed il soldato rispose: «Sono San Sebastiano». Sebbene un po’ inquietati, i sopravvissuti gli chiesero consiglio sul da farsi ed il santo rispose loro con saggi consigli, concludendo così: «Costruite qui una chiesa in mio onore ed io vi proteggerò da ogni malattia». Così i ragazzi iniziarono a costruire una chiesa proprio dove voleva il santo. Da allora, ogni anno la comunità di Ugovizza celebra la ricorrenza di San Sebastiano. Da alcuni giorni ad Ugovizza la tradizionale novena ha già avviato le celebrazioni. Ogni sera, durante la Messa, si prega per la salute spirituale e fisica degli Ugovizzani (»duševno in telesno zdravje Ukljanov«). La Messa solenne di mercoledì 20 gennaio, ricorrenza di San Sebastiano, quest’anno sarà officiata alle 10.00. A celebrarla, accompagnato in musica dal locale coro parrocchiale, sarà Mario Gariup, il parroco del paese.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp