Sv. Marija iz Porčinja na Veliko noč_Santa Maria e Porzus a Pasqua

Izšla je nova številka verskega biltena Sveta Marija iz Porčinja. V velikonočni številki nam iz svetišča nad Ahtnom sporočajo, da bo v nedeljo, 11. aprila, odprtje novega romarskega leta. Ob 11.15 bo v Porčinju Sv. Maša, ob 15.00 procesija.

Leto dni je že mimo, odkar se je, tudi v Porčinju, razširil “koronavirus” in prinesel s seboj velikanske omejitve marijanskega bogoslužja. Zlasti se je to poznalo na romanjih iz tujine (v tem primeru iz Slovenije).

Morali so odpovedati slovensko romanje aprila in septembra, uvedli omejitve tudi kar se tiče “sprejema” (sprejema, ki je bil že tradicionalen in širokosrčen). Gostili so tudi kar nekaj slovenskih škofov.

Italijansko-slovenske omejitve so jih prisilile in to se bo nadaljevalo še letos, da so Sprejemni dom morali zapreti.

V novi številki biltena objavljajo posodobljen spored marijanskega bogoslužja v Porčinju za leto 2021. Temu bogoslužju bodo lahko prisostvovali tako italijanski kot slovenski romarji ob spoštovanju vladnih ukrepov.

Tukaj se spomnijo še enega vidika javnih in zlasti zasebnih romanj: mnogih sveč, ki so bile prižgane, in tolikih podpisov ob ganljivih mislih, predvsem v kapelici prvih prikazovanj. To se je nadaljevalo tudi pozimi.

Vsa ta “znamenja” upanja in zaupanja v porčinjsko sveto Devico Marijo, Marijo zdravja bolnikov.

È uscito un nuovo numero del bollettino religioso «Santa Maria di Porzus». In prossimità della Pasqua, dal santuario mariano nella borgata montana del comune di Attimis annunciano che domenica, 11 aprile, è in programma l’apertura solenne della stagione dei pellegrinaggi. A Porzus/Porčinj quel giorno, alle 11.15, sarà celebrata la Messa, alle 15.00 seguirà una processione.

È passato già un anno dalla diffusione anche a Porzus del coronavirus, che ha recato con sé delle forti restrizioni nelle varie celebrazioni mariane; soprattutto nei pellegrinaggi dalla Slovenia.

Si è dovuto sospendere il pellegrinaggio sloveno di aprile e quello di settembre; e questo anche in riferimento al discorso della accoglienza (una accoglienza divenuta ormai tradizionale e generosa), ospitando pure diversi Vescovi sloveni.

Le restrizioni italo-slovene hanno obbligato, e lo faranno ancora quest’anno, a sospendere l’utilizzo della «Casa accoglienza».

Nel nuovo numero del bollettino è pubblicato, tra l’altro, il programma aggiornato delle varie celebrazioni mariane per il 2021, alle quali potranno partecipare i pellegrini italiani e sloveni, nel rispetto delle regole governative.

Ma non si può dimenticare un aspetto dei vari pellegrinaggi pubblici e soprattutto privati: i ceri che vengono accesi e le tante firme, spesso con pensierini commoventi, soprattutto nella cappella della prima apparizione. Ebbene, sono sempre continuati, anche d’inverno. Tutti segni di speranza, di fiducia in Santa Maria di Porzus, nella «Salus Infirmorum» di Porzus.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp