Sv. Janez Krstnik na Sv. Višarjah_San Giovanni Battista sul Lussari

V sredo, 24. junija, na god Svetega Janeza Krstnika, bo na Svetih Višarjah slovesni začetek romarske sezone. Ob 11.45 bo procesija od Izvirov, ki se nahajajo na drugi strani višarskega hriba. Sledila bo Sveta Maša. Že dan prej, v torek, 23. zvečer, bodo pa na Svetih Višarjah ob 20.30 prižgali velik kres. Ob prisotnosti vernikov bodo ob 20.00 v svetišču darovali Sveto Mašo. Spominjamo, da bo žičnica do 13. septembra ob delavnikih odprta 9.00 do 17.15; ob nedeljah in praznikih pa od 8.30 do 18.15. Za informacije o svetišču si lahko ogledate spletno stran visarje.eu; za informacije o žičnice pa spletno stran promotur.org.

Mercoledì, 24 luglio, nella festività di San Giovanni Battista, sarà inaugurata la stagione dei pellegrinaggi sul Monte Lussari. Alle 11.45 inizierà la processione dalla sorgenti dietro la sommità del monte; seguirà una Santa Messa. Il giorno prima, la sera del 23, a Lussari sarà acceso un grande falò di San Giovanni/kres. In presenza di fedeli, alle 20.00 nel santuario sarà celebrata una Santa Messa. Ricordiamo che fino al 13 settembre la cabinovia nei giorni feriali sarà attiva dalle 9.00 alle 17.15; le domeniche e nei festivi dalle 8.30 alle 17.15. Per informazioni riguardanti il santuario potete consultare il sito internet lussari.eu; per informazioni sulla cabinovia il sito internet promotur.org.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp