SSO pri županji Občine Prapotno_La COS dal sindaco di Prepotto

Uporaba slovenskega jezika, ovrednotenje krajevnih uprav in dvojezični pouk so bile teme, o katerih je včeraj tekla beseda na občini Prapotno. Predsednik Sveta slovenskih organizacij se je namreč srečal s tamkajšnjo županjo Marioclaro Forti in jo seznanil z nameni in delovanjem krovne organizacije, ki vključuje tudi sodelovanje z občinskimi upravami vključenimi v seznam 32 občin, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001.

Srečanja v občinski hiši v Prapotnem so se udeležili še videmski člani izvršnega odbora SSO Ezio Gosgnach in Luciano Lister ter član nadzornega odbora Michele Coren. Prisotna sta bila tudi odgovorna za videmski in goriški urad SSO Susanna Scuderin in Julijan Čavdek.

Županja Forti je predstavnikom SSO predstavila občino, ki je trenutno sklenila pogodbo za dvojezično okence z občino Špeter in bo imela nekajkrat na teden na razpolago osebo z znanjem slovenščine. V kratkem bodo po občinskem teritoriju postavili tudi dvojezične table.

Zelo pozitivno gledajo na sodelovanje z občinami s slovenske strani meje, v prvi vrsti s Kanalom in občino Brda, v kateri si prizadevajo za vključitev v seznam Unesco. Pohvale je bil s strani županje deležen štirinajstdnevnik Dom, ki redno poroča o dogajanju v beneških občinah.

Posebno poglavje je bilo šolstvo. Osnovna šola v Prapotnem ima dober vpis, kar je za občinsko upravo izreden uspeh, saj je bila pred leti na robu zaprtja. Učenci se učijo tudi slovenščine, vendar je za županjo Fortijevo premalo ur namenjenih slovenskemu jeziku. V tem smislu je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno zahtevati izvajanje 12. člena zaščitnega zakona, ki predvideva kurikularno učenje slovenščine na teritoriju, kjer v videmski pokrajini živi slovenska narodna skupnost.

Srečanje se je zaključilo z obojestransko obvezo po tesnejšem sodelovanju. (Tiskovni urad SSO)

Uso dello sloveno, valorizzazione delle amministrazioni locali e sloveno in ambito scolastico sono stati i temi al centro dell’incontro svoltosi mercoledì, 7 febbraio, al Comune di Prepotto. Il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, accompagnato dai membri del Comitato esecutivo Ezio Gosgnach e Luciano Lister, dal membro del collegio dei sindaci Michele Coren e dagli impiegati nelle sedi provinciali di Cividale e Gorizia, Susanna Scuderin e Julijan Čavdek, si è incontrato col sindaco Mariaclara Forti. L’incontro si è svolto con l’intento di presentare al sindaco gli obiettivi e il funzionamento della Sso, che guarda anche a una collaborazione con le amministrazioni dei comuni in cui è applicata la legge di tutela dell minoranza slovena 38/2001.

L’amministrazione di Prepotto, ha spiegato Forti, aderisce alla rete degli sportelli di lingua slovena delle Valli del Natisone e, così, alcune volte a settimana dispone di un impiegato con conoscenza della lingua slovena.

Nelle frazioni della parte montana del territorio comunale (soprattutto in Val Judrio) a breve sarà installata toponomastica in italiano e sloveno.

Il Comune di Prepotto guarda con molto interesse alla collaborazione coi vicini comuni in Slovenia, soprattutto con Kanal e Brda.

Qualche anno fa erano a rischio di chiusura, ma al momento le scuole d’infanzia e primaria di Prepotto registrano un numero d’iscritti in crescita.

Nell’ambito dell’incontro è stato rilevato come le ore d’insegnamento dello sloveno a scuola al momento siano poche; una possibile soluzione potrebbe essere l’attivazione dell’articolo 12 della legge di tutela della minoranza slovena, che prevede l’insegnamento curriculare dello sloveno nella zona in cui è presente la minoranza linguistica slovena.

L’incontro si è concluso con l’auspicio reciproco di una più stretta collaborazione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp